Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Zespoly dwu maszynowe do mokrego przemialu.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Zespoły dwu maszynowe do mokrego przemiału. wykazują takie same wady i zalety jak i poprzednio omówione analogiczne zespoły do przemiału suchego. Trzeba nadmienić, że w swoim czasie czynione były próby usprawniania pracy dwustopniowego mokrego przemiału surowców. W tym celu ustawiano pomiędzy młynem kulowym a rurowym specjalny agregat sortujący, którego zadaniem było wydzielenie ze strumienia szlamu, spływającego do młyna rurowego ziarn surowca o zbyt dużych wymiarach i zwracanie ich do ponownego przemiału w młynie kulowym, Spośród tego rodzaju aparatów sortujących, zmieniających otwarty cykl mielenia w kulowym na cykl zamknięty, najbardziej znany był aparat lITrix produkcji duńskiej firmy F. L. Smidt. Obecnie w nowoczesnych cementowniach mokry przemiał surowców odbywa się z zasady w wielkokomorowych młynach rurowych. Dobór liczby komór młyna zależy od rodzaju przemielanego materiału i wymaganego stopnia jego zmielenia. Im twardszy jest surowiec i im drobniej ma być on zmielony, tym więcej komór powinien mieć młyn. Najczęściej spotyka się młyny trzykomorowe , rzadziej czterokomorowce. [podobne: styrodur współczynnik przewodzenia ciepła, massage nuru, wentylacja z odzyskiem ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: massage nuru styrodur współczynnik przewodzenia ciepła wentylacja z odzyskiem ciepła