Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

WYTWARZANIE CIEPŁA, ROZKŁAD CISNIENIA W SIECI I AKUMULOWANIE CIEPŁA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

WYTWARZANIE CIEPŁA Do wytwarzania ciepła służą kotły wodne opalane bezpośrednio albo wymienniki ciepła zasilane parą lub wodą gorącą. Jedynie w wyjątkowych przypadkach można zabezpieczyć kocioł wodny o dużej wydajności tak jak zwykłe kotły ogrzewnicze, przez podwójne przewody łączące go z otwartym naczyniem wzbiorczym. Naczynie wzbiorcze musi być wtedy umieszczone wyżej od najwyższego grzejnika w przyłączonych budynkach. Przede wszystkim jednak warunek ułożenia – odpowiednio do dużej wydajności – przewodów zabezpieczających o dużych średnicach, o stałym nachyleniu i bez zaworów odcinających jest praktycznie prawie niemożliwy. Ogrzewania zdalaczynne z kotłami wodnymi opalanymi bezpośrednio wykonuje się więc często jako urządzenia zamknięte. Urządzenia wytwarzające ciepło podlegają wtedy tym samym przepisom bezpieczeństwa co kotły na wodę gorącą, nawet wówczas, gdy temperatura zasilania jest ograniczona do 95°C. Rozszerzanie wody wyrównuje się w dużym zbiorniku wytrzymałym na ciśnienie, służącym jednocześnie jako naczynie ciśnieniowe. Możliwe jest także wytwarzanie ciepła w kotłach z przestrzenią parową . N aj częściej w dużych ogrzewaniach zdalaczynnych wodą ciepłą ogrzewa się wodę grzejną pośrednio w powierzchniowych wymiennikach ciepła zasilanych parą. W tym przypadku istnieje duża swoboda w ułożeniu sieci oraz w przyłączeniu naczynia wzbiorczego, ponieważ kocioł pracuje i jest zabezpieczony niezależnie od sieci grzejnej. Rozwiązanie to odpowiada ogrzewaniu wodą gorącą z pośrednim wytwarzaniem ciepła. Używając jako czynnika grzejnego pary niskoprężnej można wykonać naczynie wzbiorcze w postaci otwartego zbiornika i przyłączyć je w dowolnym miejscu sieci. Można wtedy umieścić naczynie wzbiorcze w najwyższym budynku z przyłączonych do ogrzewania zdalaczynnego. Bezpośrednie połączenie naczynia wzbiorczego z wymiennikiem ciepła za pomocą przewodów i bez odcięcia zaworami nie jest wtedy niezbędne, ponieważ wymiennik ciepła jest zabezpieczony przed niedopuszczalnym przekroczeniem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa o średnicy wewnętrznej co najmniej 25 mm. [hasła pokrewne: tynk żywiczny cena za m2, drzwi drewniane cena, przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi drewniane cena przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat tynk żywiczny cena za m2