Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Wspólczynnik splywu

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Współczynnik spływu Mając ustalone natężenie deszczu miarodajnego, przepływ w danym przekroju kanału obliczamy jako Q = 1p-q-F l/sek gdzie: q natężenie deszczu miarodajnego, lisek i ha, F powierzchnia zlewni do danego przekroju, ha, 1tJ średni ważony współczynnik spływu. Współczynnik spływu określa stosunek ilości wody deszczowej, która spływa z danej powierzchni do ilości opadu. Jest on uzależniony od szeregu czynników, głównie zaś od rodzaju pokrycia terenu, natężenia deszczu, spadków terenu i budowy geologicznej wierzchnich warstw oraz czasu trwania deszczu. Z szeregu wzorów. określających wartość współczynnika spływu vi Polsce najczęściej stosowany jest wzór Reinholda u» = ,u . qO,228 . tO,578 gdzie: ,u = 0,0022 śródmieścia ciasno zabudowane, ,U = 0,0169 przedmieścia o zwartej zabudowie, ,U = 0,0117 zabudowa luźna, I = 0,0065 powierzchnia nie zabudowana Wartość ta jest podobna do uzyskanej poprzednio przy użyciu wzoru . Dla innych prawdopodobieństw wartości natężeń deszczu wg obu wzorów, jak wynika i wykresów q = f (t) różnią się od siebie znacznie. [przypisy: meble dla dzieci, okablowanie strukturalne, drzwi drewniane cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi drewniane cena okablowanie strukturalne meble dla dzieci