Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Wlasnosci paliw uzywanych w przemysle cementowym

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Własności paliw używanych w przemyśle cementowym. Koks używany do wypalania klinkieru w piecu szybowym powinien mieć wartość opałową nie mniejszą niż 5 000 kcal/kg, zawartość części lotnych nie powinna przekraczać 5-7010, a zawartość popiołu – 7% Wielkość ziarn koksu nie powinna przekraczać 5 mm. Używając koksu o mniejszej wartości opałowej trudno byłoby osiągnąć w strefie spiekania w piecu szybowym wymaganą temperaturę 1 400-1 450°C. W procesie spalania części lotne uchodzą w temperaturze niższej niż temperatura zapłonu koksu i spalają się nieefektywnie już w strefie podgrzewania surowca. Większa zawartość części lotnych w koksie spowodowałaby zbyt dużą stratę ciepła. Popiół zawarty w koksie przy wypaleniu mączki surowcowej całkowicie pozostaje w klinkierze. Część popiołu reaguje ze składnikami mieszaniny, część zaś tworzy osobne skupiska, ujemnie wpływające na jednorodność chemicznego składu klinkieru. Skupiska te są tym większe, im większa jest zawartość popiołu w koksie i im większa jego granulacja. Węgiel kamienny używany do wypalania klinkieru w piecu obrotowym powinien mieć wartość opałową nie mniejszą niż 5 000 kcal/kg, zawartość części lotnych powinna się mieścić w granicach 25-28010, a zawartość popiołu nie powinna przekraczać 15010. W piecach obrotowych węgiel stosuje się w postaci pyłu, który otrzymuje się przez zmielenie w młynach kulowych miału węglowego po uprzednim wysuszeniu g-o do zawartości wilgoci 2-3%, Stopień zmielenia pyłu węglowego powinien być taki. , aby pozostałość na sicie o boku I oczka 0,08 mm wynosiła 10-15010, pozostałość zaś na sicie o boku oczka 0,2 mm – 1-2%. [patrz też: styrodur współczynnik przewodzenia ciepła, massage nuru, wentylacja z odzyskiem ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: massage nuru styrodur współczynnik przewodzenia ciepła wentylacja z odzyskiem ciepła