Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Sposoby mieszania szlamu.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Sposoby mieszania szlamu. Szlam można mieszać za pomocą urządzeń mechanicznych, pneumatycznych lub kombinowanych mechaniczno-pneumatycznych. Mieszanie mechaniczne jest obecnie rzadko stosowane. Sposób ten utrzymał się tylko w starych cementowniach. Urządzenie do mechanicznego mieszania szlemu składa się . z 3 -:- 4 wałów pianowych, umieszczonych w zbiorniku szlamu. Do każdego wału przytwierdzone są poziomo skrzydła. Są one ustawione w ten sposób, że skrzydło jednego wału znajduje się pomiędzy dwoma skrzydłami sąsiednich wałów. Wały obracają się z prędkością 4 –:– 5 obrotów na minutę. W czasie obrotu wałów również poruszające się skrzydła mieszają szlam. Zasadniczą wadą tego rodzaju mieszania jest to, że wskutek poziomego ustawienia skrzydeł szlam miesza się tylko w poziomych warstwach, nie można więc uzyskać całkowitej jednorodności w całej masie szlamu. Pneumatyczne mieszanie szlamu polega na tym, że do dolnej części zbiornika wypełnionego szlamem wprowadza się sprężone powietrze, które unosząc się do góry, powoduje burzliwe mieszanie się szlamu. Wartość nadciśnienia zależy od wysokości zbiornika, przy czym przyjmuje się 2 at na każde 10 m słupa szlamu. Sprężone powietrze doprowadza się rurociągiem ze stacji sprężarek i wprowadza się do zbiornika za pomocą specjalnych dysz, umieszczonych w jego dolnej cylindrycznej części lub za pomocą rur stalowych sięgających od góry prawie do dna zbiornika. Powietrze włącza się i wyłącza automatycznie. Mieszanie mechaniczno-pneumatyczne jest obecnie coraz częściej stosowane w nowoczesnych cementowniach. Umożliwia ono szybką i dokładną homogenizację dużych mas szlamu. Urządzenie do mechaniczno-pneumatycznego mieszania składa się z mechanicznych mieszadeł i urządzenia do doprowadzenia sprężonego powietrza. [więcej w: neurochirurg mielec, odwodnienie liniowe prysznicowe, olx swinoujscie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: neurochirurg mielec odwodnienie liniowe prysznicowe olx swinoujscie