Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Sposoby mieszania maczki w zbiornikach.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Sposoby mieszania mączki w zbiornikach. W cementownictwie stosuje się kilka sposobów mieszenia mączki, a mianowicie: mechaniczny, pneumatyczny za pomocą dysz i pneumatyczny za pomocą płytek aeracyjnych. Mieszanie mechaniczne polega na częstym przesypywaniu i przenoszeniu mączki ze zbiornika do zbiornika z zastosowaniem systemu przenośników ślimakowych, taśmowych i kubełkowych. Całkowite zhomogenizowanie mieszaniny przy tym sposobie mieszania jest bardzo trudne. Po kilku bowiem, a nawet kilkunastu cyklach przesypowych zdarza się, że mieszanina me jest jeszcze dostatecznie jednorodna. Dodatkową trudność w mieszeniu mączki w zbiornikach stanowi tak zwane zawieszanie się materiału. Zawieszanie się polega na tym, że w pobliżu dna zbiornika lub na ścianach mączka przylepia się, tworząc bryły przeszkadzające ruchowi materiału w zbiornikach. Poza tym w zbiornikach starego typu, zwłaszcza o płaskim dnie, tworzą się przestrzenie martwe, to znaczy przestrzenie zbiornika, z których mączka nie może się wysypywać przez otwór wylotowy pod własnym ciężarem. Typ takiego zbiornika (martwa przestrzeń zakreskowana). Mączkę z martwej przestrzeni usuwa się przeważnie ręcznie co pewien czas. Mechaniczne mieszanie mączki w silosach ma wiele wad, powoduje powstawanie dużej ilości pyłu, jest nieekonomiczne i pracochłonne. Dlatego obecnie tego rodzaju mieszanie stosowane jest tylko w starych cementowniach. [podobne: tynk żywiczny cena za m2, drzwi drewniane cena, przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi drewniane cena przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat tynk żywiczny cena za m2