Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Rynny aeracyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Rynny aeracyjne. W nowoczesnych cementowniach do transportowania mączki surowcowej i cementu na szeroką skalę stosuje się obecnie bardzo proste i sprawne urządzenia przenośnikowe, zwane rynnami aeracyjnymi. Rynny aeracyjne są to stalowe rury o przekroju prostokątnym, łączone ze sobą za pomocą kołnierzy skręcanych śrubami. Rury te składają się z dwóch części – górnej i dolnej – łączonych również śrubami. Pomiędzy tymi dwiema częściami zamontowane są ciasno obok siebie płytki ze specjalnej masy ceramicznej. Przebój rynny . Wszystkie miejsca połączeń poszczególnych elementów rynny są dokładnie uszczelnione. Pomost z płytek ceramicznych dzieli wnętrze rynny na dwie części. Do przestrzeni znajdującej się pod ,płytkami wtłaczane jest sprężone powietrze, dostarczane bądź ze stacji sprężarek, bądź też przez specjalnie do tego celu niezainstalowany wentylator. Materiał, który ma być transportowany rynną, a więc mączkę surowcową lub cement, wprowadza się od góry do przestrzeni nad płytkami ceramicznymi. Sprężone powietrze przemyka przez pory w płytkach ceramicznych i aeruje, czyli napowietrza materiał. W efekcie materiał nabiera płynności i zaczyna się posuwać po powierzchni płytek ruchem podobnym do spływania cieczy. Aby ruchowi ternu nadlać określony kierunek, rynna musi być nachylona do poziomu pod kątem około 4°w stronę materiału. Jak wynika z powyższego opisu, rynna jest niezmiernie prostym urządzeniem, pozbawionym -wszelkich elementów ruchomych, a więc ulegających zużyciu przez ścieranie, ścinanie itp. Instalację przenośnikową z rynnami aeracyjnymi komplikują jedynie urządzenia do odpylenia powietrza, które musi być odprowadzane z górnej części rynny. Warunkiem sprawnej pracy rynien aeracyjnych jest, aby sprężone powietrze, doprowadzane do przestrzeni pod płytkami, było suche oraz starannie oczyszczone z cząstek oleju i pyłu. Zanieczyszczone bowiem. i wilgotne powietrze powoduje szybkie zatykanie się porów w płytkach ceramicznych, co powoduje zmniejszenie się wydajności rynny i wreszcie całkowite zatrzymanie ruchu przenoszonego materiału. [przypisy: rozdzielacze do podłogówki, układanie folii paroizolacyjnej, beton architektoniczny cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny cena rozdzielacze do podłogówki układanie folii paroizolacyjnej