Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

ROZSZERZANIE SIĘ WODY

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Należy rozróżnić duże zmiany objętości wody przy nagrzewaniu zimnego urządzenia albo wyłączaniu gorącego, od niewielkich zmian objętości wody powodowanych wahaniami temperatury wody podczas prac urządzenia. Na przykład, jeśli woda znajdująca się w urządzeniu zimnym o temperaturze ok. 10 st. C ma objętość 100 m, to ta sama masa wody rozszerza się przy 130 st. c do 107 m, a przy 140 st. C do 108 m. Przestrzeń, mająca wyrównywać przyrost całej objętości wskutek rozszerzania, musi wynosić ok. 10 – 12 ma, wliczając w to pewną rezerwę. Najczęściej dąży się do stosowania małego naczynia wyrównawczego. Osiąga się to obciążając właściwą przestrzeń wyrównawczą jedynie małymi wahaniami pod-I czas użytkowania. Duże wahanie. objętości wyrównuje się natomiast, wypuszczając wodę z sieci podczas nagrzewania a wpuszczając wodę do sieci przy zatrzymywaniu ogrzewania. Naczynie, które przejmuje tę objętość wody powinno nazywać się zasobnikiem wody grzejnej, a nie naczyniem wzbiorczym. O ile bowiem nadmiar wody w zasobniku pozostaje tak długo odcięty od sieci, jak długo nie trzeba sieci ponownie zasilać wskutek obniżającej się temperatury, to w naczyniu wzbiorczym woda pozostaje w stałym połączeniu z siecią. W przewodzie między kotłem a naczyniem wzbiorczym nie wolno ze względu na bezpieczeństwo w żadnym przypadku umieszczać armatury odcinającej. Naczynie wzbiorcze służy również stale do utrzymywania ciśnienia. Wprowadzenie wyraźnego rozróżniania naczynia wzbiorczego i zasobnika wody oraz ich różnych czynności jest niezbędne do zrozumienia zasad ogrzewania wodą gorącą i jego możliwych układów . Zasobnik wody grzejnej, który służy tylko do wyrównania dużych zmian objętości przy nagrzewaniu i wyłączaniu ogrzewania, może być wykonany jako zbiornik otwarty, Jeśli można ze względu na rzad- kie zachodzenie tego zjawiska pogodzić się ze stratą wody przez odparowanie oraz jeśli pobierana woda została ochłodzona przed wejściem do zbiornika poniżej 100 st. C. Otwarty zasobnik b jest po- łączony z kotłem a przewodami odprowadzającymi i zasilającymi wraz z pompą. Zawór odpływowy d lub pompa zasilająca e są najczęściej sterowane automatycznie przez poziom wody w naczyniu wzbiorczym c (albo w kotle). Jeżeli zachodzi potrzeba ogrzewania tylko pomieszczeń, wówczas może wystarczyć ostatecznie regulacja ręczna. Natomiast zasobnik wody grzejnej, mający częściej wyrównywać duże zmiany objętości podczas działania urządzenia, musi być zbiornikiem ciśnieniowym, podobnie jak naczynie wzbiorcze. Należy więc zawsze dążyć do przyjęcia tak dużej przestrzeni rozszerzania, aby stosowanie osobnego wytrzymałego na ciśnie- nie zasobnika wody grzejnej było zbyteczne, tym bardziej, że jest wtedy konieczne utrzymywanie własnego ciśnienia dla tego zasobnika oraz stosowanie dodatkowych pomp zasilających, opróżniających i zaworów odcinających. Jeżeli stosuje się kotły z przestrzenią parową lub podgrzewacze mieszalne, wówczas przestrzeń parowa służy przede wszystkim do wyrównania zmian objętości. Użyteczna przestrzeń rozszerzalna jest jednak ograniczona przez największe dopuszczalne odchylenia poziomu wody w związku z wielkością powierzchni parowania. W urządzeniach przemysłowych zatem, gdzie zapotrzebowanie ciepła ulega silnym wahaniom, często nie można, w przypadku kotłów o małej przestrzeni parowej, uniknąć stosowania ciśnieniowych zasobników wody grzejnej. [podobne: opierzenie dachu, ogród zimowy koszt, olx żnin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogród zimowy koszt olx żnin opierzenie dachu