Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Pompy pneumatyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Pompy pneumatyczne. Pneumatyczny transport materiałów, to znaczy transport ich w postaci zawiesiny w strumieniu powietrza, ma szczególną rację bytu w przemyśle cementowym. W tym przemyśle zachodzi mianowicie konieczność przenoszenia dużych ilości drobno sproszkowanych materiałów – mączki surowcowej, cementu i pyłu węglowego na znaczne nieraz odległości i w różnych kierunkach. Podstawową zaletą tego rodzaju transportu jest, że elementem prowadzącym materiał jest tutaj nieruchomy rurociąg stalowy o niewielkiej średnicy. Rurociąg taki bardzo łatwo można przeprowadzać przez hale produkcyjne i przez gęsto nawet zabudowane tereny fabryczne czy też osiedla. Wykonanie skrzyżowań takiego rurociągu z liniami komunikacji wewnątrzzakładowej, a nawet z publicznymi drogami i kolejami, nie nastręcza również żadnych trudności ani nie wymaga dużych nakładów. Podstawowym elementem instalacji transportu pneumatycznego jest pompa pneumatyczna, której zadaniem jest wytworzenie zawiesiny materiału w strumieniu powietrza i nadanie tej zawiesinie szybkości niezbędnej do jej przepływu przez rurociąg do . miejsca przeznaczenia. W przemyśle cementowym stosuje się dwa rodzaje pomp pneuma- tycznych: a) zbiornikowe i b) śrubowe. Pompy pneumatyczne zbiornikowe są budowane z jednym lub z dwoma zbiornikami i stosowane przeważnie wtedy, kiedy zachodzi konieczność transportowania dużych ilości materiałów w stosunkowo krótkim czasie. [więcej w: rozdzielacze do podłogówki, układanie folii paroizolacyjnej, beton architektoniczny cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny cena rozdzielacze do podłogówki układanie folii paroizolacyjnej