Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

OGRZEWANIE ZDALACZYNNE WODĄ CIEPŁĄ

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W ogrzewaniu zdalaczynnym wodą. ciepłą, ogrzana w centrali woda grzejna służy bezpośrednio jako czynnik grzejny dla przyłączonych urządzeń ogrzewczych. W przewodach zdalaczynnych i w instalacjach domowych panuje więc to samo ciśnienie statyczne. Elementy grzejne do ogrzewania wodą ciepłą wykonuje się na ogół na ciśnienie tylko do 50 m H20, więc ciśnienia i temperatury sieci grzejnej są przez to ograniczone. Całe ogrzewanie zdalaczynne można wykonać jako otwarte urządzenie, jeśli nie przekracza się 95°C. Wyższe temperatury wymagają systemów zamkniętych; dla uzyskania mniej kosztownego ogrzewania zdałaczynnego stosuje się często w przypadkach rozległych sieci temperaturę zasilania 110°C. W centrali cieplnej umieszcza się pompy utrzymujące obieg wody grzejnej. Pompy te wytwarzają jednocześnie ciśnienie nie- zbędne dla prawidłowego działania urządzeń domowych. Ogrzewania zdalaczynne wodą ciepłą, do których przyłączono wyłącz- nie ogrzewania budynków, działają ze zmienną temperaturą zasilania, podobnie jak i zwykłe ogrzewania domowe. Urządzenia do przygotowywania ciepłej wody użytkowej można zasilać z tej samej sieci, oczywiście przez wymiennik ciepła; temperatura zasilającej wody grzejnej nie PO:. winna wtedy opadać poniżej 65 -;- 70°C. Przy niewielkim zapotrzebowaniu ciepłej wody użytkowej (dzielnice handlowe w sieciach ciepłowniczych miejskich) zwykle nie stosuje się przyłączania urządzeń do przygotowywania wody ciepłej do tego rodzaju zdalaczynnej sieci grzejnej zwłaszcza, że wtedy trzeba urządzenie w lecie wyłączyć. Jeżeli trzeba liczyć się z większym zapotrzebowaniem ciepła do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, należy wówczas rozpatrzyć możliwość założenia drugiego przewodu zasilającego o stałej temperaturze wody grzejnej. Wodę powrotną z obu przewodów zasilających odprowadza się wspólnym przewodem (system trój przewodowy). [hasła pokrewne: tynk żywiczny cena za m2, drzwi drewniane cena, przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi drewniane cena przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat tynk żywiczny cena za m2