Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

ODPLYW SCIEKÓW DESZCZOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

ODPŁYW ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Obliczanie natężenia deszczu Objętość wód deszczowych odprowadzanych kanałami zależy od wysokości opadu h i czasu trwania deszczu miarodajnego t, wielkości zlewni F oraz wartości współczynnika spływu . Deszcze miarodajne, brane pod uwagę przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej, określane są natężeniem J oraz prawdopodobieństwem p (%) ich występowania. Między natężeniem, czasem trwania i prawdopodobieństwem występowania deszczu istnieje zależność korelacyjna. Z uwagi na stosowanie przy obliczaniu sieci kanalizacyjnej szeregu uproszczeń, nie jest uzasadnione wyznaczanie natężenia deszczu tak skomplikowanym wzorem. J. Woloszyn w oparciu o 42-letni ciąg obserwacji na 3 stacjach pluwiograficznych we Wrocławiu ustalił wzór na natężenie deszczu burzowego, poddając badaniu statystycznemu i rachunkowi prawdopodobieństwa najwyższe w poszczególnych latach wartości natężeń deszczów ze zgrupowanych w określonych przedziałach czasu trwania (dla każdego przedziału czasu trwania deszczu w roku wyeliminował do analizy jedno spostrzeżenie natężenia deszczu – maksymalne . [podobne: styrodur współczynnik przewodzenia ciepła, wentylacja z odzyskiem ciepła, kotły sas opinie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły sas opinie styrodur współczynnik przewodzenia ciepła wentylacja z odzyskiem ciepła