Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

koszty budowy sieci kanalizacyjnej

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Kryteria wyboru prawdopodobieństwa występowania deszczu Obliczając sieć kanalizacyjną powinniśmy określić prawdopodobieństwo p występowania deszczu, które w decydujący sposób wpływa na przyjęcie jego natężenia, a co za tym idzie i spływu wód deszczowych do kanalizacji oraz wpływu na koszty jej budowy. Zasadnicze kryterium stanowić powinna analiza ekonomiczna, uwzględniająca koszty budowy sieci kanalizacyjnej na tle ewentualnych strat- powodowanych okresowymi przepełnieniami kanałów i podtopieniem terenu. Ważnym czynnikiem w tych rozważaniach musi więc być układ terenu oraz sposób wykorzystania podziemi budynków. Na ogół można kierować się następującymi wytycznymi : – dla miast małych i osiedli (do 50000 mieszkańców) oraz dla przedmieść miast większych można przyjmować prawdopodobieństwo p = 100% (C =. 1 rok), – dla kanałów drugorzędnych (poza kolektorami i burzowcami) w dużych miastach można przyjmować prawdopodobieństwo p = 50% (C = ,2 lata), – dla kolektorów i burzowców można przyjmować p ,= 20% (C = 5 lat), . - w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków (niecki, duże spady terenowe) można przyjmować dla całej sieci p = 10% (C = 10 lat). [podobne: przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat, drzwi drewniane cena, okablowanie strukturalne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi drewniane cena okablowanie strukturalne przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat