Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

ZAGADNIENIA WYKONAWSTWA

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ogrzewania wodą gorącą wymagają najwyższej staranności nie tylko przy projektowaniu, lecz także w wykonaniu. Wielkie ilości energii zgromadzone w przewodach ogrzewania wodą gorącą w połączeniu z wielkimi ilościami wody mogą prowadzić w razie pęknięcia rur do wielkich strat bezpośrednich. Wypływającą wodę gorącą można dopiero po ochłodzeniu wpuścić do ogólnej kanalizacji. Studzienki i kanały przewodów zdalaczynnych są ponadto początkowo niedostępne wskutek masy pary wyzwalającej się przy rozprężaniu wody. Opóźnia to usunięcie uszkodzenia. Z tego powodu należy umożliwić odcięcie i opróżnienie części przewodów. Przewody ułożone w kanale trzeba zaopatrzyć w dostateczną liczbę studzienek odwadniających. Połączenia gwintowe nie są dopuszczalne nawet przy małych średnicach przewodów. Spawanie powinno być wykonywane jedynie przez wypróbowanych spawaczy pod ciągłą kontrolą. Materiał uszczelniający kołnierze musi odpowiadać istniejącym warunkom ciśnienia i temperatury. W urządzeniach o wysokich temperaturach należy stosować tylko armaturę staliwną. W miarę możliwości należy tak prowadzić i umocowywać przewody, aby rozszerzenia cieplne były wyrównane przez sprężystość systemu i nie oddziaływały wstecznie na przyłączone aparaty, pompy itp. Przy układaniu przewodów obowiązują te same zasady co przy ogrzewaniach wodą ciepłą. W najwyższych miejscach sieci lub przewodów, należy zawsze przewidzieć zbiorniczki odpowietrzające z przewodami odpowietrzającymi /8 lub 1/2 i zaworami odcinającymi, które należy co pewien czas ręcznie obsługiwać. Przewody nie muszą być ułożone ze wzniosem zgodnie z kierunkiem przepływu wody, ponieważ woda o spotykanej zazwyczaj prędkości unosi ewentualne bańki powietrza aż do stacyjek odpowietrzających. U chwyty rur powinny być odpowiednio mocne w stosunku do ciężaru przewodów napełnionych. Punkty stałe należy tak wykonać i umocować, aby bez szkody mogły wytrzymać przeciążenia w przypadku pęknięcia rur lub uderzeń wody. Do wody gorącej należy używać specjalnych typów pomp obiegowych o łożyskach ślizgowych, łożyskach chłodzonych wodą i tulejach ze specjalnymi uszczelkami. Przedsiębiorstwo wykonujące urządzenie ogrzewania-wodą gorącą powinno dokładnie zapoznać personel obsługujący z urządzeniami i jego elementami; przepisy obsługi muszą zawierać między innymi jasne i zwięzłe instrukcje uruchamiania, wyłączania i postępowania w razie uszkodzeń.
PODSTACJE I REGULACJA ODDAWANIA CIEPŁA W przemysłowych ogrzewaniach wodą gorącą przyłącza się z zasady powierzchnie grzejne odbiorników technicznych bezpośrednio do sieci wody gorącej. Wysokociśnieniowe przyrządy do ogrzewania pomieszczeń jak nagrzewnice powietrza albo grzejniki rurowe, również zasila się często bezpośrednio wodą gorącą, jeśli tylko chodzi o ogrzewanie warsztatów albo pomieszczeń drugorzędnych. Jeśli trzeba w szerszym zakresie przyłączać bezpośrednio instalacje ogrzewania budynków, ogranicza się wtedy temperaturę zasilania ogrzewania zdałaczynnego najczęściej do nooe, a w zakładach przemysłowych najwyżej do 140oe. Urządzenia o najwyższej temperaturze zasilania 110°C różnią się niewiele pod względem technicznym od ogrzewania zdalaczynnego wodą ciepłą i mogą być dlatego omówione razem z tamtym ogrzewaniem. [więcej w: opierzenie dachu, ogród zimowy koszt, olx żnin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogród zimowy koszt olx żnin opierzenie dachu