Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Wyznaczanie czasu trwania deszczu miarodajnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Wyznaczanie czasu trwania deszczu miarodajnego Dla określenia przepływu do obliczeń sieci kanałowej powstaje jeszcze do wyznaczenia czas trwania deszczu miarodajnego. W tym celu rozpatrzmy zmienność przepływu w kanale o długości i powierzchni zlewni przy stałym natężeniu deszczu. W początkowym okresie , trwania deszczu w przekroju kanału przepływa woda spływająca z najbliżej położonej części zlewni, by w czasie tp,. równym czasowi przepływu wody z najbardziej odległego punktu sieci do przekroju, osiągnąć ilość odpowiadającą spływowi z obszaru całej zlewni. Od tego momentu przez cały czas trwania deszczu ilość wody dopływającej do przekroju równoważy się z ilością wody odpływającej i dłuższy czas trwania deszczu nie wywołuje zwiększenia przepływu. Wynika stąd, iż maksymalny przepływ w danym przekroju kanału występuje dla deszczu o czasie trwania równym czasowi przepływu wody to od końcowego punktu sieci kanałowej. W przypadku, gdy czas trwania deszczu td jest mniejszy od czasu przepływu tp przepływ maksymalny osiągnie wartość mniejszą -niż q. Podana metoda obliczenia przepływów określana jest jako metoda granicznych natężeń. W ten sposób wyznaczany czas trwania deszczu do obliczenia maksymalnego przepływu nie uwzględnia retencji terenowej i kanałowej. [więcej w: okna połaciowe wymiary, wentylacja z odzyskiem ciepła, styrodur współczynnik przewodzenia ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna połaciowe wymiary styrodur współczynnik przewodzenia ciepła wentylacja z odzyskiem ciepła