Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Wydajnosc mlynów kulowych i rurowych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wydajność młynów kulowych i rurowych. Wydajność wolnobieżnych młynów kulowych i rurowych jest zależna ad bardzo wielu różnorodnych czynników i z tego. powodu ustalenie ścisłego teoretycznego wzoru do jej obliczenia, przynajmniej dotychczas okazało się niemożliwe. W praktyce można się posługiwać przybliżonymi wzorami empirycznymi, spośród których polecenia godnym jest wzór T o w a r o w a Współczynnik a zależy od własności fizycznych materiału, takich jak: twardość, kruchość, plastyczność, ciężar właściwy, łupliwość. Wartość tego współczynnika ustala się w obliczeniach . Jak widać wartość współczynnika a równą jedności przyjęto dla normalnego klinkieru z pieców obrotowych. Wartość współczynnika a dla różnych materiałów ustala się w drodze doświadczalnej. Wskazują one bezpośrednio, ile razy większa lub mniejsza jest wydajność młyna przy przemielaniu danego materiału od wydajności uzyskiwanej przy przemiale klinkieru cementowego, który przyjęta za wzorzec (a = 1). Trzeba zaznaczyć, że w wypadku przemielania mieszaniny złożonej z różnych materiałów wypadkowy współczynnik e dla tej mieszaniny oblicza się jako średni ważony, a nie średni arytmetyczny. [patrz też: olx ropczyce, tynk żywiczny cena, blachodachówka modułowa

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka modułowa olx ropczyce tynk żywiczny cena