Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

UKŁADY CIŚNIENIA W SIECI

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zaletą ogrzewania wodą gorącą bez przestrzeni parowej w urządzeniu. do wytwarzania ciepła jest to, że można ustalić ciśnienie w sieci grzejnej niezależnie od ciśnienia w kotle. Istnieje, pewna dowolność w połączeniu kotła, naczynia wzbiorczego względnie ciśnieniowego oraz pompy, ponieważ kocioł przy temperaturach powyżej 110 st. C jest zawsze wyposażony w zawory bezpieczeństwa. Można umieścić pompę obiegową w przewodzie powrotnym a, albo zasilającym b. Przy umieszczeniu pompy w przewodzie powrotnym nie jest ona narażona na działanie wysokiej temperatury; można również bez specjalnej pompy zasilać poszczególne człony ogrzewania wodą o różnych temperaturach wskutek domieszania wody powrotnej. W każdym punkcie sieci dane ciśnienie p musi być wyższe we wszystkich warunkach pracy od ciśnienia nasycenia p; odniesionego do temperatury wody, a więc p> Pn- Warunek ten ustala ciśnienie w naczyniu wzbiorczym. Najbardziej eksponowany jest najwyższy punkt przewodu zasilającego M. W przypadku umieszczenia pompy w przewodzie powrotnym (przypadek a) dla tego punktu zachodzi warunek PM = PA – LI H – LI P gdzie: LlH – ciśnienie słupa wody o wysokości H równej różnicy wysokości między punktami sieci M i A, LIp – strata ciśnienia od A do M. Wartość PM dla uzyskania bezpieczeństwa ruchu musi być jednak nieco wyższa od ciśnienia nasycenia pary Pzn odpowiadającego najwyższej temperaturze zasilania tz. Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym jest więc określone przez warunek pierwszy PA> Pzn + LlH + LIp Istnieje możliwość, że oddalony punkt sieci M o małej różnicy wzniesień H jest szczególnie eksponowany, jeśli dla tego punktu spadek ciśnienia Llp (między naczyniem wzbiorczym a M) spełnia nierówność (LlH + Llp) > (LlH + LIp) Należy wtedy podstawić większą wartość sumaryczną. Dotychczas rozpatrywano jedynie zasilanie. Należy jednak sprawdzić zależności ciśnień również i w przewodach powrotnych. Można oznaczyć przez Ppn ciśnienie nasycenia dla najwyższej tempera- tury powrotu t/H LlP wysokość podnoszenia pompy obiegowej. Wytwarzania pary w rurze ssącej pompy unika się tylko wtedy, jeżeli spełni się warunek drugi PA> (Ppn + LlP) Warunek ten może być decydujący w przypadku małych różnic temperatur (tz -tp) i w sieciach wody o wysokiej temperaturze bez większych różnic poziomu, szczególnie przy stosowaniu dużej różnicy ciśnień pompowania LlP. Należy do tego przywiązywać pewną wagę przy przyłączaniu przemysłowych odbiorników ciepła, ponieważ przy końcu procesu grzejnego temperatura wody powrotnej z urządzeń może być bardzo zbliżona do temperatury zasilania. Trzeba wtedy obliczenie prowadzić w drugim kierunku od rury ssącej pompy, przy czym dla ekstremalnej wysokiej temperatury powrotu tp ciśnienie w punkcie N o danym ciśnieniu nasycenia p pn i przy geodezyjnej różnicy ciśnień LlH wynosi PA> (Pn + LlP + LlH – Lip) Jeżeli naczynie wzbiorcze jest dołączone do przewodu zasilającego, wtedy ciśnienia zmieniają się o wielkość strat ciśnienia w urządzeniu do wytwarzania ciepła. Jeżeli pompa jest umieszczona w przewodzie zasilającym (przypadek b), wtedy poziom ciśnień w sieci jest wyższy o wysokość podnoszenia pompy LIP. Niebezpieczeństwo powstaje więc tylko w najwyższym punkcie sieci M przy unieruchomieniu pompy. Szczególnie starannie należy badać zależności ciśnień w sieci w przypadku kotłów z przestrzenią parową lub podgrzewaczy kaskadowych, jeżeli pompa ma być umieszczona w przewodzie powrotnym albo, gdy trzeba pokonywać duże różnice wzniesień. Ciśnienie w urządzeniu do wytwarzania ciepła musi być tak wysokie, żeby pozostawała pewna jego część na obniżenie temperatur w miejscu mieszania w przewodzie zasilania, dla wyrównania spadku ciśnienia aż do najwyższego miejsca sieci, łącznie ze stratami ciśnienia w przewodach. Obliczenia wykonuje się podobnie jak wyżej. Godne zalecenia jest naniesienie układu ciśnień na szkic i porównanie ciśnień w eksponowanych punktach sieci z ciśnieniami nasycenia danych temperatur. [więcej w: opierzenie dachu, ogród zimowy koszt, olx żnin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogród zimowy koszt olx żnin opierzenie dachu