Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Splyw wody deszczowej do wpustów ulicznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2019

Spływ wody deszczowej do wpustów ulicznych oraz- przykanalikami do kanałów nie następuje równocześnie z początkiem opadu. W zależności od sposobu doprowadzenia wód do kanału, spadku terenu, głębokości powierzchni działek odwadnianych i innych warunków miejscowych czas dopływu do kanału, zwany również czasem koncentracji terenowej, wynosi tk = 3-12 min. W średnich warunkach przyjęto uwzględniać t« = 5 min, Na skutek dużej stosunkowo pojemności sieci kanałowej napływająca woda deszczowa wypełnia ją stopniowo, w związku z czym prędkość przepływu wody w kanałach dopiero po pewnym czasie osiąga wartość odpowiadającą spadkowi i właściwemu napełnieniu. Założony więc pierwotnie czas przepływu tp, obliczony jako stosunek długości kanału do prędkości :przy właściwym napełnieniu: tp == V ulegnie zwiększeniu o pewną wartość tr zwaną czasem retencji kanałowej. Czas ten przyjmuje się równy 4-8 min (przy założeniu, że deszcz w tym czasie nie powoduje żadnego przepływu w obliczanym przekroju kanałowym) Najwygodniej jednak jest przyjmować na podstawie badań radzieckich czas retencji kanałowej równy 14-20% czasu przepływu, praktycznie 20°/0, wobec czego – tp+tr=1,2tp W ten sposób wyznaczone czasy przepływu, retencji kanałowej i koncentracji terenowej po zsumowaniu określają czas trwania deszczu miarodajnego. Przez uzyskanie większej wartości czasu trwania deszczu miarodajnego otrzymamy mniejsze natężenie deszczu q(t) w porównaniu z natężeniem q(tp) określonym dla czasu trwania przepływu tp. Stosunek wartości tych natężeń nosi nazwę współczynnika opóźnienia. [przypisy: meble dla dzieci, wentylacja z odzyskiem ciepła, olx swinoujscie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx swinoujscie wentylacja z odzyskiem ciepła meble dla dzieci