Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

REGULACJA ODDAWANIA CIEPŁA

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Najprostszym sposobem regulacji ilości ciepła odbieranego z sieci zdalaczynnej jest dławienie ilości wody grzejnej. Woda grzejna ochładza się silniej przy mniejszym przepływie i średnia różnica temperatur między czynnikiem grzejnym a czynnikiem ogrzewanym odpowiednio zmniejsza się. Przy omawianiu ogrzewania wodą ciepłą zwrócono już uwagę na niekorzystną charakterystykę regulacji tego rodzaju. Regulacja ta staje się skuteczna dopiero przy silnym stłumieniu przypływu wody i dzięki temu wywołuje bardzo nierównomierne obciążenie powierzchni grzejnej. Taka regulacja jest często zbyt powolna do ogrzewania przemysłowego i nie nadaje się do użytku ze względu na znaczną różnicę temperatur na początku i na końcu powierzchni grzejnej. Stosuje się zatem raczej regulację temperatury na zasilaniu wodą grzejną albo przez zaopatrzenie każdego odbiorcy (lub grupy odbiorców ciepła o tym samym charakterze) w specjalną pompę mieszającą wodę powrotną albo przez zastosowanie przewodu mieszającego przyłączonego równolegle z przewodem zasilającym do wspólnego przewodu powrotnego. W obu przypadkach można ręcznie lub automatycznie utrzymywać temperaturę dopływu wody grzejnej dopływającej do użytkownika na dowolnym poziomie między temperaturą głównego przewodu zasilającego a tempera- turą powrotną. Pierwszy rodzaj regulacji – przez zastosowanie miejscowej pompy mieszającej – zapewnia większą niezależność regulacji temperatury. W tym systemie można zaopatrywać użytkowników pojedynczych – albo grupy użytkowników – w wodę z niższą temperaturą zasilania od temperatury wspólnego powrotu. O ile nie są przewidziane zbyt duże różnice temperatury wody powrotnej albo, gdy nie są wymagane różne temperatury zasilania, należy wtedy raczej stosować przewód mieszający zwłaszcza, jeśli dzięki umieszczeniu pompy obiegowej w przewodzie powrotnym nie jest konieczne wstawianie specjalnych pomp mieszających. Niekiedy można unikać miejscowej regulacji temperatury, wykonując ogrzewanie wodą gorącą z dwoma albo trzema oddzielnymi zasileniami, które pracują o różnych temperaturach (regulacja grupowa), W tym przypadku również obowiązuje warunek, że temperatura zasilania jest ograniczona w dół temperaturą wspólnego przewodu powrotnego. W razie potrze- by należy również prowadzić osobno przewody powrotne, do czego jednak potrzeba większej liczby pomp obiegowych i mieszających. Wysokość podnoszenia pompy mieszającej musi być zawsze dostosowana do strat ciśnienia obiegu, przez który przepływa woda mieszająca. Oznacza to, że pompy mieszające w centrali muszą mieć praktycznie tę samą wysokość podnoszenia co pompy obiegowe, natomiast miejscowe pompy mieszające powinny pokrywać jedynie różnicę ciśnień między odpowiednimi przewodami zasilającymi i powrotnymi. Należy przy tym uwzględnić możliwość wzrostów ciśnienia w sieci zdalaczynnej przy odlączaniu większych odbiorników. Jeśli w zakładach przemysłowych ma być obsługiwana przez centralną regulację wydajności tylko sieć ogrzewania pomieszczeń, należy -wówczas zwrócić uwagę na to, że zespoły ogrzewania powietrznego i miejscowe powierzchnie grzejne wymagają podczas częściowego obciążenia różnych temperatur zasilania. Ponadto wydajność obu rodzajów odbiorników zmienia się w różnym zakresie podczas obniżania temperatury zasilania, ponieważ współczynnik przenikania ciepła dla miejscowych elementów grzejnych jest zależny od temperatury, a dla nagrzewnic powietrznych praktycznie jest od niej niezależny. Jeżeli reguluje się temperaturę zasilania według wydajności wymaganej przez grzejniki, wtedy wydajność nagrzewnic powietrznych przy niskich obciążeniach jest za wysoka. Jest to bez znaczenia z punktu widzenia użytkowania, można bowiem odłączyć poszczególne urządzenia okresowo lub na stałe. Niekorzystny natomiast jest fakt, że temperatura nawiewu powietrznych urządzeń grzejnych nie powinna, ze względu na powstawanie prze- ciągów, przekroczyć określonej dolnej granicy 35 -;- 40°C, w zależności od rodzaju i sposobu ustawienia pracy urządzenia. W związku z powyższym, dobrze jest, w przypadku wspólnego połączenia nagrzewnic i grzejników, do wstępnie regulowanej sieci wodnej przyjąć . większe powierzchnie grzejne nagrzewnic powietrza, niż jest to konieczne ze względu na zapotrzebowanie ciepła. Można wtedy wykorzystać możliwość centralnej regulacji wydajności nawet przy małej wydajności grzejnej. Łatwiej bowiem Jest pogodzić się ze zbyt dużą wydajnością nagrzewnic powietrza przy zbyt wysokich temperaturach zasilania, gdyż takie warunki pracy mają miejsce rzadko. Można zaradzić przekroczeniu wydajności ogrzewania powietrznego przez odłączanie poszczególnych zespołów. W dużych ogrzewaniach przemysłowych może być opłacalne zakładanie dwóch odrębnych sieci albo przyłączanie nagrzewnic powietrznych do jednej grupy grzejnej o wyższej temperaturze zasilania (ciepło do celów przemysłowych). [przypisy: opierzenie dachu, ogród zimowy koszt, olx żnin]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogród zimowy koszt olx żnin opierzenie dachu