Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

PRZYŁĄCZENIA BUDYNKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W ogrzewaniach wodą gorącą z wysokimi temperaturami zasilania oddziela się ogrzewanie budynku od ogrzewania zdalaczynnego przez powierzchniowy wymiennik ciepła. Urządzenie domowe staje się przez to niezależne od ciśnienia sieci zasilającej. Uszkodzenia w indywidualnych ogrzewaniach budynków nie mają wpływu na sieć zasilającą, a z drugiej strony ogrzewanie zdalaczynne nie oddziaływa na te ogrzewania w czasie ich działania i naprawy. Jeśli temperatura zasilania jest stale wystarczająco wysoka, można wtedy także przyłączyć ogrzewania parowe, Jeśli trzeba zaopatrywać w ciepło wyłącznie ogrzewania wodą ciepłą, można wtedy, dostosowując temperaturę zasilania do warunków atmosferycznych, zastosować centralną regulację wydajności, podobnie jak w zwykłych domowych ogrzewaniach wodą ciepłą.
Domowy węzeł cieplny sieci wody gorącej z do- łączoną siecią parową niskiego ciśnienia. Leżąca wyparka jest zabezpieczona przez przyrząd bezpieczeństwa przyłączony do rozdzielacza. Zawór regulacyjny umieszczony w przewodzie powrotnym dławi ilość przeplywającej wody i utrzymuje przez to stałe ciśnienie. Jeżeli publiczne zakłady zaopatrują w ciepło: należy zawsze stosować licznik ilości odbieranego ciepła. N a zasileniu i powrocie wody grzejnej umieszcza się manometr i termometr dla kontroli działania. Stosując przesłonę albo zawór ograniczający, można w razie potrzeby zmniejszyć ilość wody dopływającej do odbiorcy i zapewnić przy dużym obciążeniu nawet w najodleglejszych miejscach sieci wystarczający dopływ wody. Zaleca się zaopatrzyć wyparkę w dość dużą komorę wstępną, w której mogłyby się osadzać cząstki brudu przepływające z wodą grzejną. Przewody zasilające i powrotne oprócz armatury odcinającej mają także zawory do opróżniania i odpowietrzania, aby w razie potrzeby można było wyłączyć ogrzewanie bez zakłócania pracy sieci grzejnej. Przyłączenie w budynku do ogrzewania wodą ciepłą jest wykonane zupełnie podobnie. Zamiast wyparki daje się zwykły wymiennik ciepła; regulator ciśnienia zastępuje się regulatorem temperatury. Przy przyłączaniu urządzenia z instalacją ciepłej wody użytkowej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa wg normy DIN 4753. [patrz też: opierzenie dachu, ogród zimowy koszt, olx żnin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogród zimowy koszt olx żnin opierzenie dachu