Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

PRZYŁĄCZANIE OGRZEWANIA POMPOWEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Ogrzewanie pompowe zaopatrzone w przewód zwierający zapewnia pełną niezależność warunków pracy urządzenia domowego od doprowadzenia wody grzejnej, względnie od ciśnienia w sieci przewodów zdalaczynnych. W przewodzie zwierającym, który może służyć jednocześnie jako przewód mieszający, umieszczono zawór zwrotny f; ma on zapobiegać w czasie unieruchomienia pompy bezpośredniemu przenikaniu wody z przewodu zasilającego ogrzewania zdalaczynnego do przewodu powrotnego.
WĘZEŁ CIEPLNY W BUDYNKU PRZY SYSTEMIE TRÓJPRZEWODOWYM. Budowa i zasada działania stają się zrozumiałe na podstawie poprzednich uwag. Zasyfonowanie go w przewodzie powrotnym ogrzewania, w miejscu połączenia z przewodem powrotnym urządzenia przygotowującego ciepłą wodę, ma zapobiegać zjawisku powstawania wstecznej cyrkulacji w ogrzewaniu, która może mieć miejsce w pewnych warunkach pracy. Przewody łączące hl i hz, między zdalaczynnym przewodem zasilania i powrotu, umożliwiają utrzymanie pewnej cyrkulacji w przewodach zdalaczynnych nawet wtedy, gdy urządzenie domowe jest odłączone.
MIEJSKIE SIECI CIEPLNE (OGRZEWANIE MIEJSKIE) Cechą charakteryzującą miejskie sieci cieplne jest dostarczanie ciepła pod postacią pary, wody gorącej lub wody ciepłej dowolnym odbiorcom obszaru miasta przez publiczne urządzenie zaopatrujące i na podstawie ustalonej taryfy opłat. Miejskie sieci cieplne (ogrzewania miejskie) w Niemczech są zasilane najczęściej przez elektrownie . Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jest najczęściej połączone, co prowadzi, z punktu widzenia ekonomii energetycznej elektrociepłowymi, do zmniejszenia kosztów wytwarzania ciepła grzejnego. Ciśnienie lub temperatura czynnika grzejnego są dostosowane do wymagań temperatur odbiorcy. Wymagania te są na ogół wyższe w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych niż w ogrzewaniu pomieszczeń i w urządzeniach do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dostarczanie ciepła dla przemysłu jest możliwe jedynie przy szczególnie niskich cenach ciepła, dlatego centralne zaopatrywanie w ciepło licznych zakładów przemysłowych spotyka się rzadziej. Ciepło dostarczane jest przeważnie do zakładów położonych bezpośrednio obok siłowni państwowych albo zamkniętych dzielnic przemysłowych o dużym zagęszczeniu odbioru ciepła. Miejskie sieci cieplne ograniczają się w zasadzie do określonych obszarów dzielnic mieszkalnych, biurowych handlowych większych miast. Odbiorcami na szerszą skalę, ze względu na wielkość i czas zapotrzebowania ciepła, są szpitale, kąpieliska i pływalnie, pralnie, farbiarnie i pralnie chemiczne. Trzon publicznego zaopatrzenia w ciepło stanowią . jednak ogrzewania budynków publicznych, większych domów biurowych i handlowych oraz wielopiętrowych budynków mieszkalnych w dzielni- cach gęsto zabudowanych. Tu właśnie występują najwyraźniej różnorakie zalety miejskich sieci cieplnych. Zalety. W gęsto zamieszkałych dzielnicach miasta polepsza się znacznie warunki czystości powietrza i nasłonecznienia przez usunięcie licznych pojedynczych miejsc spalania z ich zadymianiem i zanieczyszczeniami. Jednocześnie zmniejsza się niebezpieczeństwo pożaru. Ruch miejski zostaje odciążony w dużym stopniu przez usunięcie transportu węgla i popiołu z centrum miasta. Odpada zanieczyszczenie terenu i wywoływanie hałasu. Duże znaczenie ze względu na gospodarkę narodową ma lepsze wykorzystanie materiału opałowego, szczególnie przez połączenie ciepłowni i siłowni elektrycznych. Do tych cennych zalet dochodzi szereg korzyści i wygód odbiorców ciepła, jak zwiększenie miejsca w piwnicach, brak kłopotów z gromadzeniem opału i obsługą ogrzewania, czystość działania, nieustanna gotowość do pracy, zdolność dostosowania wydajności grzejnej do dowolnych – nawet krańcowych – warunków zapotrzebowania ciepła. Przeszkodą w rozwoju ogrzewania zdalaczynnego w rejonach miejskich są przede wszystkim wysokie koszty budowy urządzeń rozprowadzających ciepło i stosunkowo niska stopa oprocentowania zainwestowanych kapitałów. [hasła pokrewne: rozdzielacze do podłogówki, układanie folii paroizolacyjnej, beton architektoniczny cena]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny cena rozdzielacze do podłogówki układanie folii paroizolacyjnej