Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

PRZYŁĄCZANIE OGRZEWANIA GRAWITACYJNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Na przewodzie zasilającym wmontowano licznik ilości ciepła, aby móc obliczyć pobór ciepła. Regulator temperatury utrzymuje samoczynnie temperaturę zasilania urządzenia domowego na wymaganym poziomie, dławiąc w większym lub mniejszym stopniu dopływ wody ze zdalaczynnej sieci grzejnej. W ogrzewaniach zdalaczynnych o podwyższonej temperaturze zasilania celowe jest zastosowanie jeszcze jednego przyrządu ograniczającego temperaturę, który nie dopuszcza do przekroczenia najwyższej temperatury zasilania. Zamiast otwartego naczynia wzbiorczego występuje i tutaj mały zamknięty zbiornik powietrzny, przez który można Usuwać powietrze pod- czas napełnienia urządzenia, i który umożliwia podczas pracy urządzenia wydzielanie się pęcherzyków powietrza z obiegu wodnego. Jeśli rozporządza się większą różnicą ciśnień między zasilaniem i powrotem przewodu zdalaczynnego, wtedy można wzmocnić obieg ogrzewania grawitacyjnego o niedostatecznym krążeniu przez obieg przyśpieszony. W tym celu wykonuje się połączenie przewodu zasilającego urządzenia domowego w postaci pompy strumieniowej, która wskutek wykorzystania nadwyżki ciśnienia w zdalaczynnym przewodzie zasilającym wywołuje wzrost ciśnienia za przewodem mieszania. Sposób ten należy stosować jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdyż urządzenia domowe dużych sieci zdalaczynnych powinny być przystosowane z zasady do pracy, niezależnie od różnicy ciśnień w przewodach zdalaczynnych. Każde zdławienie przepływu albo odłączenie poboru wody grzejnej w domowych węzłach cieplnych, a także przyłączenie nowych użytkowników wywołuje również zmiany ciśnienia w sieci rozprowadzającej, co w przyłączeniach domowych, lub przy przyśpieszeniu obiegu pompą strumieniową – pogarsza warunki dla odbiorców dawniejszych. Wtórny wpływ na poszczególnych odbiorców będzie przy tym bardzo różny, w zależności od tego, czy zmiana poboru wody grzejnej nastąpiła w pobliżu centrali, w środku, czy też przy końcu przewodu zdalaczynnego . Prowadzenie przewodów według zasady równej długości drogi przepływu zapewnia równomierne oddziaływanie na wszystkich odbiorców. Taki sposób prowadzenia przewodów jest właściwy jedynie w przypadku systemu zasilania pierścieniowego i nie nadaje się do sieci ogrzewania zdalaczynnego już choćby z powodu wyższych kosztów. Urządzenie domowe powinno mieć możliwości całkowitego odłączenia go w każdej chwili od sieci ogrzewania zdalaczynnego, Należy przewidzieć, obok armatury odcinającej przy przyłączeniu do przewodów zdalaczynnych, także specjalne odcięcia przed instalacją wewnętrzną ogrzewania budynku. Stosuje się je dla uniknięcia opróżniania urządzenia domowego przy wymontowywaniu aparatów pomiarowych i regulacyjnych. Stosując przyrządy ograniczające ilość przepływu, należy zwrócić uwagę, że w przypadku urządzenia z pompą, każde zdławienie odpływu prowadzi do odpowiedniego wzrostu ciśnienia w urządzeniu domowym. [więcej w: olx ropczyce, tynk żywiczny cena, blachodachówka modułowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka modułowa olx ropczyce tynk żywiczny cena