Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I PRZEPISY WYKONYWANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ogrzewania wodą gorącą podlegają, jako zamknięte ogrzewania wodne, wymaganiom bezpieczeństwa wg normy DIN 4752. Według tej normy rozróżnia się urządzenia o temperaturach zasilania do 110 st. C powyżej 110 st. C. Temperatura ta cechuje pewną granicę bezpieczeństwa, która odpowiada temperaturze wrzenia- przy nadciśnieniu 0,5 at, które jest w Niemczech najwyższym dopuszczalnym ciśnieniem użytkowym dla parowych kotłów niskoprężnych. Oprócz tego stosuje się również podział wg rodzaju ogrzewania urządzenia do wytwarzania ciepła. (W normach określane jest ono stale jako kocioł ogrzewania wodnego). Urządzenia o temperaturach. zasilania do 110 st. C zabezpiecza się w podobny sposób jak zwykłe ogrzewania wodą ciepłą z tym, że należy wyko- nać zamknięte naczynie wzbiorcze z przyrządem bezpieczeństwa wg DIN 4750. Przewód zasilający musi wchodzić poniżej najniższego poziomu wody tak, aby woda stale przepływała przez naczynie wzbiorcze.
Urządzenia zabezpieczające kocioł wodny o temperaturze zasilania do 110 st. C i ciśnieniu statycznym do 50 m H20, opalany opałem stałym, spalinami lub prądem elektrycznym. Średnice rur urządzeń zabezpieczających muszą odpowiadać postanowieniom norm :pIN 4750 lub 4751, a zawór napowietrzający musi mieć średnicę co najmniej 20 mm. Podgrzewacze bezpośrednie otrzymują jedynie rurę bezpieczeństwa wg normy DIN 4750 i zawór napowietrzający. Dla kotłów o temperaturach powyżej 110 st. C z zasady są miarodajne Ogólne postanowienia policyjne o montowaniu krajowych kotłów parowych. Odpowiednio do tego należy również przewidzieć pompy zasilające. Wydajność tych pomp musi odpowiadać jedynie wydajności nominalnej kotła, jeżeli nie pobiera się ani wody, ani pary z kotła. Pompę obiegową, umieszczoną w przewodzie powrotnym, można uważać przy tym za jedno z dwóch urządzeń zasilających, przewidzianych przepisami o niezależnym od siebie działaniu. Jeżeli stosuje się kotły z przestrzenią parową, dobiera się jedną z dwóch pomp zasilających o napędzie parowym. Zaleca się włączyć tę pompę również do obiegu ogrzewania wodnego, aby w razie przerwy w dopływie prądu utrzymać pewne, choć niewielkie krążenie wody. Wymienniki ciepła ogrzewane parą lub wodą z temperaturami zasilania powyżej 110 st. C (zarówno powierzchniowe jak bezpośrednie) podlegają przepisom zabezpieczającym dla zbiorników ciśnieniowych. [więcej w: opierzenie dachu, ogród zimowy koszt, olx żnin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogród zimowy koszt olx żnin opierzenie dachu