Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘wieszak na ubrania’

scieki opadowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

W punktach skrzyżowania ścieki opadowe, przy niewielkim natężeniu przepływu, tj. gdy są silnie zanieczyszczone, odpływają za pomocą przelewów do kanałów przeznaczonych dla ścieków, bytowo-gospodarczych i produkcyjnych. Natomiast ścieki opadowe przy większym natężeniu przepływu przelewają się ponad przelewami i prawie całkowicie odpływają do odbiornika. – Niepełny albo częściowo rozdzielczy, gdy ścieki bytowo-gospodarcze, produkcyjne, ewentualnie wody zaskórne odprowadzane są kanałami podziemnymi, natomiast ścieki opadowe odpływają po powierzchni. Zależnie od ukształtowania terenu sieć kanalizacyjna może być wykonana w układzie grawitacyjnym bądź też w układzie zestopniowanym, strefowym, kiedy ścieki spływają grawitacyjnie do najniższego punktu wydzielonej zlewni i są przepompowywane (stacje przepompowywania ścieków) na wyższy poziom, a następnie odpływają grawitacyjnie do odbiornika. [więcej w: szafy na wymiar kraków, wieszak na ubrania, szafy wnękowe na wymiar ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wieszak na ubrania’

scieki opadowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Kąpielisko o wymiarach 10 X 25 m. Skarpy l : 1 mogą być zabezpieczone brukiem lub elementami prefabrykowanymi. Wzdłuż skarp wykonana jest palisada z pali dębowych o przekroju 15X15 cm lub okrągłych o średn. 18 cm, w rozstawie 2,5 m. Pele te wiąże belka pozioma 15 X 18 cm. Wzdłuż krótszych boków pływalni należy wykonać pomost o szer. 2,0 m. Dno ubezpiecza się posadzką żwirową . Znacznie większe kąpielisko , odpowiednie dla większego osiedla wiejskiego lub miasteczka rolniczego. Oprócz zagłębienia pod skocznią (dla skoków z wysokości 1,0 i 3,0), basenów dla pływających i niepływających, kąpielisko ma brodzik dla dzieci. Ściany basenu są pionowe, wykonane z betonu ubijanego; posadzka betonowa o grubo 15 do 18 cm z2 cm warstwą gładzi cementowej. Wzdłuż ścian basenu wykonano przelew w postaci rynny, zabezpieczający stały poziom wody. Normatywy polskie, z 1956 r. rozróżniają 5 typów kąpielisk w zależności od długości i szerokości basenu: I – 25 X 10 m IV – 50 X 20 m (typ olimpijski) II 25 X 15 m V-50 X 25 m (typ olimpijski) III 33,5 X 15 m Spadek dna w strefie płytszej – nie większy niż 1 : 15. [hasła pokrewne: szafy wnękowe na wymiar, wieszak na ubrania, meble kuchenne na wymiar ]

Comments Off

« Previous Entries