Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘szafy warsztatowe’

Scieki poprodukcyjne nalezy uwzglednic oddzielnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2016

Ścieki poprodukcyjne należy uwzględnić oddzielnie. Ilość tych ścieków określa się wg wydajności urządzeń produkcyjnych na podstawie wzoru W osiedlach wiejskich dobowy odpływ ścieków zazwyczaj wynosi 75- 85% ilości dostarczonej wody, ponieważ wody zużyte do podlewania roślin i polewania placów oraz ulic nie odpływają do kanałów. Również wody , zużyte do pojenia i utrzymania czystości zwierząt są najczęściej odprowadzane do zbiorników gnojówki. Niekiedy jednak objętość ścieków jest znacznie większa, nawet dwukrotnie, a to w związku z odprowadzeniem do kanałów ścieków z gospodarstw korzystających z własnych ujęć wody oraz wskutek przenikania do kanału wody gruntowej. W nielicznych przypadkach w osiedlach wiejskich (np. w miejscowościach uzdrowiskowych, z podwórzy bezodpływowych itp. ) wody opadowe odprowadzane są do oddzielnych kanałów deszczowych, a w wyjątkowych przypadkach wody te odpływają kanałami razem ze ściekami bytowo-gospodarczymi. [przypisy: szafy warsztatowe, wieszak na ubrania, szafy przesuwne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szafy warsztatowe’

Scieki poprodukcyjne nalezy uwzglednic oddzielnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2016

Kryteria wyboru prawdopodobieństwa występowania deszczu Obliczając sieć kanalizacyjną powinniśmy określić prawdopodobieństwo p występowania deszczu, które w decydujący sposób wpływa na przyjęcie jego natężenia, a co za tym idzie i spływu wód deszczowych do kanalizacji oraz wpływu na koszty jej budowy. Zasadnicze kryterium stanowić powinna analiza ekonomiczna, uwzględniająca koszty budowy sieci kanalizacyjnej na tle ewentualnych strat- powodowanych okresowymi przepełnieniami kanałów i podtopieniem terenu. Ważnym czynnikiem w tych rozważaniach musi więc być układ terenu oraz sposób wykorzystania podziemi budynków. Na ogół można kierować się następującymi wytycznymi : – dla miast małych i osiedli (do 50000 mieszkańców) oraz dla przedmieść miast większych można przyjmować prawdopodobieństwo p = 100% (C =. 1 rok), – dla kanałów drugorzędnych (poza kolektorami i burzowcami) w dużych miastach można przyjmować prawdopodobieństwo p = 50% (C = ,2 lata), – dla kolektorów i burzowców można przyjmować p ,= 20% (C = 5 lat), . – w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków (niecki, duże spady terenowe) można przyjmować dla całej sieci p = 10% (C = 10 lat). [podobne: szafy warsztatowe, Szafa aktowa, szafy wnękowe na wymiar ]

Comments Off

« Previous Entries