Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘szafy plastikowe’

Ujecie brzegowe laczy sie z osadnikiem

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Ujęcie brzegowe łączy się z osadnikiem, z którego woda odpływa rurociągiem na filtr lub wprost do kąpieliska. Jeżeli woda rzeczna jest zanieczyszczona, należy ją bezwarunkowo oczyszczać na filtrze piaskowo-żwirowym z warstwą koksu. Strata ciśnienia na filtrze wynosi ok. 0,40 m. W miarę zanieczyszczenia złoża filtrującego wysokość ta będzie niedostateczna i górną warstwę żwiru z piaskiem należy przepłukać lub zastąpić ją nową. Kąpieliska sportowe są wykonywane o różnych wielkościach i głębokościach. Głębokość basenu dla nie umiejących pływać wynosi 0,7-1,2 m, dla pływających – 2,0-2,20 m. Dla skoków z wysokości 1 m wystarcza głęb. 3,2 m, z wys. 3,0 m głębokość co najmniej 3,5 m, dra skoków 5 i 10 m nad lustrem wody (skoki- z wieży) – co •najmniej 4,5 m. [więcej w: meble pokojowe, szafa narożna, szafy plastikowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szafy plastikowe’

Ujecie brzegowe laczy sie z osadnikiem

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

ODPŁYW ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Obliczanie natężenia deszczu Objętość wód deszczowych odprowadzanych kanałami zależy od wysokości opadu h i czasu trwania deszczu miarodajnego t, wielkości zlewni F oraz wartości współczynnika spływu . Deszcze miarodajne, brane pod uwagę przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej, określane są natężeniem J oraz prawdopodobieństwem p (%) ich występowania. Między natężeniem, czasem trwania i prawdopodobieństwem występowania deszczu istnieje zależność korelacyjna. Z uwagi na stosowanie przy obliczaniu sieci kanalizacyjnej szeregu uproszczeń, nie jest uzasadnione wyznaczanie natężenia deszczu tak skomplikowanym wzorem. J. Woloszyn w oparciu o 42-letni ciąg obserwacji na 3 stacjach pluwiograficznych we Wrocławiu ustalił wzór na natężenie deszczu burzowego, poddając badaniu statystycznemu i rachunkowi prawdopodobieństwa najwyższe w poszczególnych latach wartości natężeń deszczów ze zgrupowanych w określonych przedziałach czasu trwania (dla każdego przedziału czasu trwania deszczu w roku wyeliminował do analizy jedno spostrzeżenie natężenia deszczu – maksymalne . [podobne: meble kuchenne na wymiar, meble ogrodowe technorattan, szafy plastikowe ]

Comments Off

« Previous Entries