Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘szafy na wymiar’

ROZSZERZANIE SIĘ WODY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Należy rozróżnić duże zmiany objętości wody przy nagrzewaniu zimnego urządzenia albo wyłączaniu gorącego, od niewielkich zmian objętości wody powodowanych wahaniami temperatury wody podczas prac urządzenia. Na przykład, jeśli woda znajdująca się w urządzeniu zimnym o temperaturze ok. 10 st. C ma objętość 100 m, to ta sama masa wody rozszerza się przy 130 st. c do 107 m, a przy 140 st. C do 108 m. Przestrzeń, mająca wyrównywać przyrost całej objętości wskutek rozszerzania, musi wynosić ok. 10 – 12 ma, wliczając w to pewną rezerwę. Najczęściej dąży się do stosowania małego naczynia wyrównawczego. Osiąga się to obciążając właściwą przestrzeń wyrównawczą jedynie małymi wahaniami pod-I czas użytkowania. Duże wahanie. objętości wyrównuje się natomiast, wypuszczając wodę z sieci podczas nagrzewania a wpuszczając wodę do sieci przy zatrzymywaniu ogrzewania. Naczynie, które przejmuje tę objętość wody powinno nazywać się zasobnikiem wody grzejnej, a nie naczyniem wzbiorczym. O ile bowiem nadmiar wody w zasobniku pozostaje tak długo odcięty od sieci, jak długo nie trzeba sieci ponownie zasilać wskutek obniżającej się temperatury, to w naczyniu wzbiorczym woda pozostaje w stałym połączeniu z siecią. W przewodzie między kotłem a naczyniem wzbiorczym nie wolno ze względu na bezpieczeństwo w żadnym przypadku umieszczać armatury odcinającej. Naczynie wzbiorcze służy również stale do utrzymywania ciśnienia. Wprowadzenie wyraźnego rozróżniania naczynia wzbiorczego i zasobnika wody oraz ich różnych czynności jest niezbędne do zrozumienia zasad ogrzewania wodą gorącą i jego możliwych układów . Zasobnik wody grzejnej, który służy tylko do wyrównania dużych zmian objętości przy nagrzewaniu i wyłączaniu ogrzewania, może być wykonany jako zbiornik otwarty, Jeśli można ze względu na rzad- kie zachodzenie tego zjawiska pogodzić się ze stratą wody przez odparowanie oraz jeśli pobierana woda została ochłodzona przed wejściem do zbiornika poniżej 100 st. C. Otwarty zasobnik b jest po- łączony z kotłem a przewodami odprowadzającymi i zasilającymi wraz z pompą. Zawór odpływowy d lub pompa zasilająca e są najczęściej sterowane automatycznie przez poziom wody w naczyniu wzbiorczym c (albo w kotle). Jeżeli zachodzi potrzeba ogrzewania tylko pomieszczeń, wówczas może wystarczyć ostatecznie regulacja ręczna. Natomiast zasobnik wody grzejnej, mający częściej wyrównywać duże zmiany objętości podczas działania urządzenia, musi być zbiornikiem ciśnieniowym, podobnie jak naczynie wzbiorcze. Należy więc zawsze dążyć do przyjęcia tak dużej przestrzeni rozszerzania, aby stosowanie osobnego wytrzymałego na ciśnie- nie zasobnika wody grzejnej było zbyteczne, tym bardziej, że jest wtedy konieczne utrzymywanie własnego ciśnienia dla tego zasobnika oraz stosowanie dodatkowych pomp zasilających, opróżniających i zaworów odcinających. Jeżeli stosuje się kotły z przestrzenią parową lub podgrzewacze mieszalne, wówczas przestrzeń parowa służy przede wszystkim do wyrównania zmian objętości. Użyteczna przestrzeń rozszerzalna jest jednak ograniczona przez największe dopuszczalne odchylenia poziomu wody w związku z wielkością powierzchni parowania. W urządzeniach przemysłowych zatem, gdzie zapotrzebowanie ciepła ulega silnym wahaniom, często nie można, w przypadku kotłów o małej przestrzeni parowej, uniknąć stosowania ciśnieniowych zasobników wody grzejnej. [podobne: szafa narożna, szafy na wymiar, szafy przesuwne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szafy na wymiar’

ROZSZERZANIE SIĘ WODY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogrzewania wodą gorącą podlegają, jako zamknięte ogrzewania wodne, wymaganiom bezpieczeństwa wg normy DIN 4752. Według tej normy rozróżnia się urządzenia o temperaturach zasilania do 110 st. C powyżej 110 st. C. Temperatura ta cechuje pewną granicę bezpieczeństwa, która odpowiada temperaturze wrzenia- przy nadciśnieniu 0,5 at, które jest w Niemczech najwyższym dopuszczalnym ciśnieniem użytkowym dla parowych kotłów niskoprężnych. Oprócz tego stosuje się również podział wg rodzaju ogrzewania urządzenia do wytwarzania ciepła. (W normach określane jest ono stale jako kocioł ogrzewania wodnego). Urządzenia o temperaturach. zasilania do 110 st. C zabezpiecza się w podobny sposób jak zwykłe ogrzewania wodą ciepłą z tym, że należy wyko- nać zamknięte naczynie wzbiorcze z przyrządem bezpieczeństwa wg DIN 4750. Przewód zasilający musi wchodzić poniżej najniższego poziomu wody tak, aby woda stale przepływała przez naczynie wzbiorcze.
Urządzenia zabezpieczające kocioł wodny o temperaturze zasilania do 110 st. C i ciśnieniu statycznym do 50 m H20, opalany opałem stałym, spalinami lub prądem elektrycznym. Średnice rur urządzeń zabezpieczających muszą odpowiadać postanowieniom norm :pIN 4750 lub 4751, a zawór napowietrzający musi mieć średnicę co najmniej 20 mm. Podgrzewacze bezpośrednie otrzymują jedynie rurę bezpieczeństwa wg normy DIN 4750 i zawór napowietrzający. Dla kotłów o temperaturach powyżej 110 st. C z zasady są miarodajne “Ogólne postanowienia policyjne o montowaniu krajowych kotłów parowych.” Odpowiednio do tego należy również przewidzieć pompy zasilające. Wydajność tych pomp musi odpowiadać jedynie wydajności nominalnej kotła, jeżeli nie pobiera się ani wody, ani pary z kotła. Pompę obiegową, umieszczoną w przewodzie powrotnym, można uważać przy tym za jedno z dwóch urządzeń zasilających, przewidzianych przepisami o niezależnym od siebie działaniu. Jeżeli stosuje się kotły z przestrzenią parową, dobiera się jedną z dwóch pomp zasilających o napędzie parowym. Zaleca się włączyć tę pompę również do obiegu ogrzewania wodnego, aby w razie przerwy w dopływie prądu utrzymać pewne, choć niewielkie krążenie wody. Wymienniki ciepła ogrzewane parą lub wodą z temperaturami zasilania powyżej 110 st. C (zarówno powierzchniowe jak bezpośrednie) podlegają przepisom zabezpieczającym dla “zbiorników ciśnieniowych”. [więcej w: szafa narożna, szafy na wymiar, szafy przesuwne ]

Comments Off

« Previous Entries