Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘szafy na wymiar kraków’

scieki opadowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

W punktach skrzyżowania ścieki opadowe, przy niewielkim natężeniu przepływu, tj. gdy są silnie zanieczyszczone, odpływają za pomocą przelewów do kanałów przeznaczonych dla ścieków, bytowo-gospodarczych i produkcyjnych. Natomiast ścieki opadowe przy większym natężeniu przepływu przelewają się ponad przelewami i prawie całkowicie odpływają do odbiornika. – Niepełny albo częściowo rozdzielczy, gdy ścieki bytowo-gospodarcze, produkcyjne, ewentualnie wody zaskórne odprowadzane są kanałami podziemnymi, natomiast ścieki opadowe odpływają po powierzchni. Zależnie od ukształtowania terenu sieć kanalizacyjna może być wykonana w układzie grawitacyjnym bądź też w układzie zestopniowanym, strefowym, kiedy ścieki spływają grawitacyjnie do najniższego punktu wydzielonej zlewni i są przepompowywane (stacje przepompowywania ścieków) na wyższy poziom, a następnie odpływają grawitacyjnie do odbiornika. [więcej w: szafy na wymiar kraków, wieszak na ubrania, szafy wnękowe na wymiar ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szafy na wymiar kraków’

scieki opadowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

SYSTEMY, UKŁADY I OBLICZNIE SIECI KANALIZACYJNEJ 2. 1. SYSTEMY KANALIZACJI I UKŁADY SIECI KANALIZACYJNEJ Zależnie od tego, czy kanałami odprowadzane są, wszystkie ścieki, czy tylko ich część, rozróżniamy następujące systemy kanalizacji: a. System ogólnospławny. tj. kanalizacja pełna, jednosieciowa – gdy ścieki bytowo-gospodarcze, produkcyjne, opadowe a niekiedy też wody zaskórne odprowadzane są jedną siecią kanałów. b. Sysłem rozdzielczy, który może być: – Pełny, gdy ścieki bytowo-gospodarcze i ścieki opadowe odpływają oddzielnymi kanałami podziemnymi, – Półrozdzielczy, gdy ścieki odprowadza się dwoma sieciami, przy czym ścieki opadowe – siecią płytką, ścieki pozostałe – głęboką. [podobne: meble pokojowe, szafy na wymiar kraków, szafy aktowe ]

Comments Off

« Previous Entries