Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘szafy na akta’

Oczyszczanie wody

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Oczyszczanie wody polega na koagulacji wody za pomocą siarczanu glinu, filtrowaniu wstępnym, wapnowaniu, filtrowaniu właściwym i odkażaniu za pomocą chloraminy. Oczyszczanie wody w kąpieliskach mniejszych zazwyczaj ogranicza się do jej odkażania, przy stosowaniu znacznych prędkości filtracji: 7,5 m/godz. w filtrach otwartych bądź 14 mlgodz – w filtrach zamkniętych. Przy użyciu nowoczesnych filtrów pośpiesznych, np. superpośpiesznych filtrów Nikiforowa, prędkość jest znacznie większa i dochodzi do 100 m/godz. Jeżeli wodę chloruje się, zawartość Cl2 w wodzie doprowadzanej do basenu kąpieliska powinna wynosić około 0,5 mg/I (w granicach 0,3-0,6 mg/I CI2). Natomiast w wodzie odpływającej około 0,1 mg/I C12 . Każde kąpielisko sportowe powinno mieć odpowiednie otoczenie (trawniki, krzewy, drzewa), być ogrodzone oraz zaopatrzone w budynek mieszczący szatnie (dla kobiet i mężczyzn – oddzielnie) oraz budynek mieszczący ustępy. [hasła pokrewne: meble dla dzieci, szafy na akta, meble kuchenne na wymiar ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szafy na akta’

Oczyszczanie wody

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

ZAOPATRZENIE PASTWISK W WODĘ Ze-względów higienicznych nie należy urządzać wodopojów na rowach osuszających lub strumykach przecinających obszar pastwiskowy. Tego rodzaju wodopoje mogą być przyczyną zakażenia zwierząt robaczycą płuc oraz innymi chorobami. Pastwiska należy zaopatrzyć w koryta (jedno koryto na dwie lub więcej kwater) napełniane wodą ze studni, a jeszcze lepiej z wodociągu. W górach woda może być ujęta ze źródeł lub cieków wyżej położonych i następnie doprowadzana przewodem rurowym do koryta. W celu zabezpieczenia potrzebnej ilości wody buduje się mały (betonowy lub murowany) zbiornik przepływowy, z którego ujmuje się wodę za pomocą rurociągu zaopatrzonego w zawór czerpalny. Jesienią wodę z koryt i rurociągów należy spuścić. Zużycie wody na pastwisku zaopatrzonym w urządzenia wodociągowe lub studnie i koryta. Zapotrzebowanie wody jest na ogół duże i wynosi np. dla 50 krów przy normie 55 Vd; n- 2750 l. Zapotrzebowanie to na pastwisku waha się w szerokich granicach i zależy od przebiegu pogody oraz wagi zwierzęcia. [patrz też: szafy na akta, meble do sypialni, meble dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries