Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘szafa narożna’

Ujecie brzegowe laczy sie z osadnikiem

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Ujęcie brzegowe łączy się z osadnikiem, z którego woda odpływa rurociągiem na filtr lub wprost do kąpieliska. Jeżeli woda rzeczna jest zanieczyszczona, należy ją bezwarunkowo oczyszczać na filtrze piaskowo-żwirowym z warstwą koksu. Strata ciśnienia na filtrze wynosi ok. 0,40 m. W miarę zanieczyszczenia złoża filtrującego wysokość ta będzie niedostateczna i górną warstwę żwiru z piaskiem należy przepłukać lub zastąpić ją nową. Kąpieliska sportowe są wykonywane o różnych wielkościach i głębokościach. Głębokość basenu dla nie umiejących pływać wynosi 0,7-1,2 m, dla pływających – 2,0-2,20 m. Dla skoków z wysokości 1 m wystarcza głęb. 3,2 m, z wys. 3,0 m głębokość co najmniej 3,5 m, dra skoków 5 i 10 m nad lustrem wody (skoki- z wieży) – co •najmniej 4,5 m. [więcej w: meble pokojowe, szafa narożna, szafy plastikowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szafa narożna’

Ujecie brzegowe laczy sie z osadnikiem

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

OBJĘTOŚCI ŚCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH I PRODUKCYJNYCH Objętość ścieków. na ogół odpowiada objętości zużytej wody wodociągowej. Podobnym przeto wahaniom w ciągu doby; lub w dłuższym okresie czasu podlega odpływ ścieków. Na podstawie bezpośredniego pomiaru odpływających ścieków w poszczególnych godzinach doby mogą być opracowane wykresy wahań przepływów. W małych nieuprzemysłowionych osiedlach wiejskich wahania będą duże, natomiast w-osiedlach dużych i uprzemysłowionych – znacznie mniejsze W większych osiedlach przy wartości współczynników nierównomierności odpływu zawierają się w granicach: al = 1,20-1,25; a2 = 1,3 1,6. [podobne: meble młodzieżowe, szafy przesuwne, szafa narożna ]

Comments Off

« Previous Entries