Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Szafa aktowa’

Usytuowanie kapieliska powinno byc z pólnocy na poludnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Usytuowanie kąpieliska powinno być z północy na południe. Zapotrzebowanie wody dla kąpielisk sportowych zależy przede wszystkim od liczby kąpiących się i na jedną osobę przyjmuje się 1,5 mS/dn. Jeżeli brak rzeki, wówczas kąpielisko jest zaopatrywane wodą z wodociągu, co nie zawsze jest możliwe ze względu na duży rozbiór wody. Np. przy 200 osobach korzystających z kąpieliska rozchód wody wyniesie 300 mś/dn. Na jednego kąpiącego powinno wypadać 3 m2 powierzchni wody; do obliczenia powierzchni plaży stosujemy taką samą normę. Ponieważ woda w kąpieliskach powinna tylko nieznacznie różnić się od normalnej wody wodociągowej, przeto w większych basenach pływackich instaluje się pompę zapewniającą krążenie wody poprzez oczyszczalnię . Ilość wody przepompowywanej powinna zapewniać wymianę wody w pływalni od jedno- do czterokrotnej w ciągu dnia. [hasła pokrewne: Szafa aktowa, meble młodzieżowe, szafy na wymiar kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szafa aktowa’

Usytuowanie kapieliska powinno byc z pólnocy na poludnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Współczynnik spływu Mając ustalone natężenie deszczu miarodajnego, przepływ w danym przekroju kanału obliczamy jako Q = 1p-q-F l/sek gdzie: q natężenie deszczu miarodajnego, lisek i ha, F powierzchnia zlewni do danego przekroju, ha, 1tJ średni ważony współczynnik spływu. Współczynnik spływu określa stosunek ilości wody deszczowej, która spływa z danej powierzchni do ilości opadu. Jest on uzależniony od szeregu czynników, głównie zaś od rodzaju pokrycia terenu, natężenia deszczu, spadków terenu i budowy geologicznej wierzchnich warstw oraz czasu trwania deszczu. Z szeregu wzorów. określających wartość współczynnika spływu vi Polsce najczęściej stosowany jest wzór Reinholda u» = ,u . qO,228 . tO,578 gdzie: ,u = 0,0022 śródmieścia ciasno zabudowane, ,U = 0,0169 przedmieścia o zwartej zabudowie, ,U = 0,0117 zabudowa luźna, I = 0,0065 powierzchnia nie zabudowana Wartość ta jest podobna do uzyskanej poprzednio przy użyciu wzoru . Dla innych prawdopodobieństw wartości natężeń deszczu wg obu wzorów, jak wynika i wykresów q = f (t) różnią się od siebie znacznie. [przypisy: meble dla dzieci, szafy wnękowe na wymiar, Szafa aktowa ]

Comments Off

« Previous Entries