Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘meble pokojowe’

Ujecie brzegowe laczy sie z osadnikiem

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Ujęcie brzegowe łączy się z osadnikiem, z którego woda odpływa rurociągiem na filtr lub wprost do kąpieliska. Jeżeli woda rzeczna jest zanieczyszczona, należy ją bezwarunkowo oczyszczać na filtrze piaskowo-żwirowym z warstwą koksu. Strata ciśnienia na filtrze wynosi ok. 0,40 m. W miarę zanieczyszczenia złoża filtrującego wysokość ta będzie niedostateczna i górną warstwę żwiru z piaskiem należy przepłukać lub zastąpić ją nową. Kąpieliska sportowe są wykonywane o różnych wielkościach i głębokościach. Głębokość basenu dla nie umiejących pływać wynosi 0,7-1,2 m, dla pływających – 2,0-2,20 m. Dla skoków z wysokości 1 m wystarcza głęb. 3,2 m, z wys. 3,0 m głębokość co najmniej 3,5 m, dra skoków 5 i 10 m nad lustrem wody (skoki- z wieży) – co •najmniej 4,5 m. [więcej w: meble pokojowe, szafa narożna, szafy plastikowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble pokojowe’

Ujecie brzegowe laczy sie z osadnikiem

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

SYSTEMY, UKŁADY I OBLICZNIE SIECI KANALIZACYJNEJ 2. 1. SYSTEMY KANALIZACJI I UKŁADY SIECI KANALIZACYJNEJ Zależnie od tego, czy kanałami odprowadzane są, wszystkie ścieki, czy tylko ich część, rozróżniamy następujące systemy kanalizacji: a. System ogólnospławny. tj. kanalizacja pełna, jednosieciowa – gdy ścieki bytowo-gospodarcze, produkcyjne, opadowe a niekiedy też wody zaskórne odprowadzane są jedną siecią kanałów. b. Sysłem rozdzielczy, który może być: – Pełny, gdy ścieki bytowo-gospodarcze i ścieki opadowe odpływają oddzielnymi kanałami podziemnymi, – Półrozdzielczy, gdy ścieki odprowadza się dwoma sieciami, przy czym ścieki opadowe – siecią płytką, ścieki pozostałe – głęboką. [podobne: meble pokojowe, szafy na wymiar kraków, szafy aktowe ]

Comments Off

« Previous Entries