Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘meble ogrodowe technorattan’

ODPLYW SCIEKÓW DESZCZOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

ODPŁYW ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Obliczanie natężenia deszczu Objętość wód deszczowych odprowadzanych kanałami zależy od wysokości opadu h i czasu trwania deszczu miarodajnego t, wielkości zlewni F oraz wartości współczynnika spływu . Deszcze miarodajne, brane pod uwagę przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej, określane są natężeniem J oraz prawdopodobieństwem p (%) ich występowania. Między natężeniem, czasem trwania i prawdopodobieństwem występowania deszczu istnieje zależność korelacyjna. Z uwagi na stosowanie przy obliczaniu sieci kanalizacyjnej szeregu uproszczeń, nie jest uzasadnione wyznaczanie natężenia deszczu tak skomplikowanym wzorem. J. Woloszyn w oparciu o 42-letni ciąg obserwacji na 3 stacjach pluwiograficznych we Wrocławiu ustalił wzór na natężenie deszczu burzowego, poddając badaniu statystycznemu i rachunkowi prawdopodobieństwa najwyższe w poszczególnych latach wartości natężeń deszczów ze zgrupowanych w określonych przedziałach czasu trwania (dla każdego przedziału czasu trwania deszczu w roku wyeliminował do analizy jedno spostrzeżenie natężenia deszczu – maksymalne . [podobne: meble kuchenne na wymiar, meble ogrodowe technorattan, szafy plastikowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble ogrodowe technorattan’

ODPLYW SCIEKÓW DESZCZOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Spływ wody deszczowej do wpustów ulicznych oraz- przykanalikami do kanałów nie następuje równocześnie z początkiem opadu. W zależności od sposobu doprowadzenia wód do kanału, spadku terenu, głębokości powierzchni działek odwadnianych i innych warunków miejscowych czas dopływu do kanału, zwany również czasem koncentracji terenowej, wynosi tk = 3-12 min. W średnich warunkach przyjęto uwzględniać t« = 5 min, Na skutek dużej stosunkowo pojemności sieci kanałowej napływająca woda deszczowa wypełnia ją stopniowo, w związku z czym prędkość przepływu wody w kanałach dopiero po pewnym czasie osiąga wartość odpowiadającą spadkowi i właściwemu napełnieniu. Założony więc pierwotnie czas przepływu tp, obliczony jako stosunek długości kanału do prędkości :przy właściwym napełnieniu: tp == V ulegnie zwiększeniu o pewną wartość tr zwaną czasem retencji kanałowej. Czas ten przyjmuje się równy 4-8 min (przy założeniu, że deszcz w tym czasie nie powoduje żadnego przepływu w obliczanym przekroju kanałowym) Najwygodniej jednak jest przyjmować na podstawie badań radzieckich czas retencji kanałowej równy 14-20% czasu przepływu, praktycznie 20°/0, wobec czego – tp+tr=1,2tp W ten sposób wyznaczone czasy przepływu, retencji kanałowej i koncentracji terenowej po zsumowaniu określają czas trwania deszczu miarodajnego. Przez uzyskanie większej wartości czasu trwania deszczu miarodajnego otrzymamy mniejsze natężenie deszczu q(t) w porównaniu z natężeniem q(tp) określonym dla czasu trwania przepływu tp. Stosunek wartości tych natężeń nosi nazwę współczynnika opóźnienia. [przypisy: meble dla dzieci, meble ogrodowe technorattan, meble do sypialni ]

Comments Off

« Previous Entries