Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

Przechowywanie szlamu.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przechowywanie szlamu. Zbiorniki na szlam pod względem konstrukcyjnym przypominają zbiorniki na mączkę surowcową. Są one również budowane ze stali lub żelbetu, mają przeważnie kształt cylindrów z dnem stożkowym lub płaskim, są jednak większe od zbiorników na mączkę, ponieważ mieszanie szlamu w większych masach nie przedstawia takich trudności jak mączki surowcowej. Pojemność i kształt zbiorników zależy od wielkości produkcji danej cementowni i od przeznaczeniu zbiornika. Zbiorniki korekcyjne w nowoczesnych cementowniach są budowane przeważnie w kształcie pionowych cylindrów z dnem stożkowym, wspartych nad ziemią na betonowych słupach. Ich średnica może dochodzić do 10 m, a wysokość do 15 m. Pojemność wynosi 400-:- 800 m”, a czasem nawet więcej. Przyjmuje się, że najkorzystniejszy stosunek wysokości do średnicy tego rodzaju zbiorników wynosi i = 2. Zbiorniki wyposażone są w odpowiednie urządzenia do mieszania szlamu. W dolnej części stożkowej umieszczone są włazy umożliwiające okresowe oczyszczanie zbiorników. Zbiorniki korekcyjne łączone są zwykle w baterie po 4 -:- 6 sztuk. Zbiorniki zapasowe, nazywane czasem wyrównawczymi, mają znacznie większą pojemność niż zbiorniki korekcyjne. W nowoczesnych cementowniach buduje się je jako żelbetowe, okrągłe lub prostokątne zbiorniki z dnem płaskim, umieszczone naziemnie lub wgłębione. Ich pojemność może dochodzić. do 3500 -:- 5000 m”, przy czym wysokość wynosi do 7 m, szerokość 10, a długość dochodzi do 50 m i więcej. Zależnie od wielkości produkcji w cementowni instaluje się jeden lub dwa takie zbiorniki. [podobne: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

Przechowywanie szlamu.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

. Transport szlamu w oddziale zbiorników korekcyjnych i zapasowych. Najprostszy i najtańszy jest sposób grawitacyjny przemieszczania szlamu, polegający na wykorzystaniu swobodnego spływu . szlamu pod działaniem własnego ciężaru. Stosuje się go przeważnie dla od- prowadzenie szlamu ze zbiorników korekcyjnych do zapasowych. W starych cementowniach do transportu szlemu w kierunku pionowym używa się jeszcze przenośników kubełkowych. Obecnie jednak sposobu tego w nowych cementowniach zaniechano, jako przestarzałego . W nowo zbudowanych cementowniach stosuje się do podnoszenia szlamu na pewną wysokość lub do przenoszenia na znaczniejszą odległość wyłącznie pompy odśrodkowe. Działają one na tej samej zasadzie co zwykłe pompy odśrodkowe do przepompowywania wody, lecz ich konstrukcja jest dostosowana do pompowania gęstego szlamu. Szlam a zwłaszcza nie zmielone bryłki twardego materiału niszczą elementy pompy. Wskutek tego niezbędne jest zainstalowanie dodatkowych pomp rezerwowych dla utrzymania ciągłości ruchu. [hasła pokrewne: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

Comments Off

« Previous Entries