Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

Oczyszczanie wody

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Oczyszczanie wody polega na koagulacji wody za pomocą siarczanu glinu, filtrowaniu wstępnym, wapnowaniu, filtrowaniu właściwym i odkażaniu za pomocą chloraminy. Oczyszczanie wody w kąpieliskach mniejszych zazwyczaj ogranicza się do jej odkażania, przy stosowaniu znacznych prędkości filtracji: 7,5 m/godz. w filtrach otwartych bądź 14 mlgodz – w filtrach zamkniętych. Przy użyciu nowoczesnych filtrów pośpiesznych, np. superpośpiesznych filtrów Nikiforowa, prędkość jest znacznie większa i dochodzi do 100 m/godz. Jeżeli wodę chloruje się, zawartość Cl2 w wodzie doprowadzanej do basenu kąpieliska powinna wynosić około 0,5 mg/I (w granicach 0,3-0,6 mg/I CI2). Natomiast w wodzie odpływającej około 0,1 mg/I C12 . Każde kąpielisko sportowe powinno mieć odpowiednie otoczenie (trawniki, krzewy, drzewa), być ogrodzone oraz zaopatrzone w budynek mieszczący szatnie (dla kobiet i mężczyzn – oddzielnie) oraz budynek mieszczący ustępy. [hasła pokrewne: meble dla dzieci, szafy na akta, meble kuchenne na wymiar ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

Oczyszczanie wody

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Współczynnik spływu Mając ustalone natężenie deszczu miarodajnego, przepływ w danym przekroju kanału obliczamy jako Q = 1p-q-F l/sek gdzie: q natężenie deszczu miarodajnego, lisek i ha, F powierzchnia zlewni do danego przekroju, ha, 1tJ średni ważony współczynnik spływu. Współczynnik spływu określa stosunek ilości wody deszczowej, która spływa z danej powierzchni do ilości opadu. Jest on uzależniony od szeregu czynników, głównie zaś od rodzaju pokrycia terenu, natężenia deszczu, spadków terenu i budowy geologicznej wierzchnich warstw oraz czasu trwania deszczu. Z szeregu wzorów. określających wartość współczynnika spływu vi Polsce najczęściej stosowany jest wzór Reinholda u» = ,u . qO,228 . tO,578 gdzie: ,u = 0,0022 śródmieścia ciasno zabudowane, ,U = 0,0169 przedmieścia o zwartej zabudowie, ,U = 0,0117 zabudowa luźna, I = 0,0065 powierzchnia nie zabudowana Wartość ta jest podobna do uzyskanej poprzednio przy użyciu wzoru . Dla innych prawdopodobieństw wartości natężeń deszczu wg obu wzorów, jak wynika i wykresów q = f (t) różnią się od siebie znacznie. [przypisy: meble dla dzieci, szafy wnękowe na wymiar, Szafa aktowa ]

Comments Off

« Previous Entries