Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Pompy tlokowe i odsrodkowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Pompy tłokowe i odśrodkowe. W cementowniach pracujących metodą mokrą transport szlamu odbywa się zazwyczaj dwoma sposobami: a) grawitacyjnie lub b) za pomocą pomp różnego rodzaju. Transport grawitacyjny, czyli po prostu spływ szlamu pod działaniem własnego ciężaru, stosuje się np. przy odbieraniu szlamu z młynów do zbiornika, przelewaniu szlamu z pionowych zbiorników korekcyjnych do zbiornika wyrównawczego i wszędzie tam, gdzie na to pozwalają warunki lokalne, Transport pompowy stosuje się wtedy, kiedy zachodzi konieczność podnoszenia szlamu na pewną wysokość lub przenoszenia na znaczniejsze odległości, np. z oddziału młynów surowca do zbiorników korekcyjnych, z jednego zbiornika korekcyjnego do drugiego, ze zbiornika wyrównawczego do zbiorników przelewowych nad piecami. Początkowo stosowano. wyłącznie pompy tłokowe z tłokami nurnikowymi. Schemat takiej pompy starego typu. W nowoczesnych cementowniach pompy nurnikowe nie są już używane, są to bowiem maszyny ciężkie o bardzo dużych gabarytach, wymagające dużych nakładów na remonty i konserwację. Ponadto pompy nurnikowe do szlamu, podobnie jak wszystkie pompy tłokowe, stwarzają niebezpieczeństwo rozsadzania przewodów tłocznych albo zniszczenia samej pompy w wypadku tłoczenia szlamu do zamkniętych rurociągów. W dobie obecnej powszechne zastosowanie do transportu szlamu w cementowniach znalazły pompy odśrodkowe, zwane również pompami wirowymi. Pompy te działają na tej samej zasadzie co zwykłe pompy odśrodkowe do wody, Mają one jednak wirnik o mocniejszej instrukcji, znacznie szerszy, ale z mniejszą stosunkowo liczbą łopatek. Poza tym korpus pompy zabezpieczony jest ,od wewnątrz wkładami, chroniącymi go przed ścierającym działaniem szlamu. Widok zewnętrzny i ,przekrój pompy odśrodkowej do szlamu. Spośród zalet pomp należy wymienić: a) stosunkowo bardzo małe wymiary pomp w porównaniu z ich wydajnością, b) niski koszt pompy, c) możność transportowania szlamu w dowolnym kierunku na znaczne odległości i wysokości. Nie należy jednak zapominać, że pompy środkowe mają również i swoje słabe strony: a) przy rozruchu pompy odśrodkowe nie wytwarzają podciśnienia. b) uszczelnienie wału jest trudne i skomplikowane, c) wirnik, koło sterownicze i wykładziny szybko się zużywające na skutek ścierania, tak że trzeba je często wymieniać. Aby zapewnić niezbędną ciągłość michu, zwykle instaluje się co najmniej dwie lub nawet kilka pomp równolegle: część z nach stanowi rezerwę, uruchamianą na czas remontu lub uszkodzenia pomp pracujących. [podobne: rozdzielacze do podłogówki, układanie folii paroizolacyjnej, beton architektoniczny cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny cena rozdzielacze do podłogówki układanie folii paroizolacyjnej