Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

PODSTAWY TECHNIKI CIEPŁOWNICZEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zostaną tu omówione wyłącznie systemy zaopatrywania w ciepło dziel- nic mieszkalnych, biurowych i handlowych miast, a więc w węższym pojęciu miejskie sieci cieplne. Urządzenia te można stosować jedynie tam, gdzie na ograniczonym obszarze istnieje względnie wysokie zapotrzebowanie energii cieplnej. Może to być zarówno kilku wielkich użytkowników, jak również większa liczba drobnych odbiorców. Zazwyczaj wybiera się tylko tych odbiorców ciepła, którzy nie potrzebują wyższych temperatur czynnika grzejnego niż 110+120°C. Zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania pomieszczeń określa w dużym stopniu zakres i przebieg poboru ciepła z sieci cieplnej. Zależność między klimatem a zapotrzebowaniem ciepła oraz znajomość oddziaływania danego systemu grzejnego i rodzaju budynku na dzienny przebieg poboru ciepła dostarczają ważnych podstaw przy wyborze założeń i przy pracy tego rodzaju ogrzewania zdalaczynnego.
ZAGĘSZCZENIE ODBIORCOW CIEPŁA Im wyższe jest zapotrzebowanie ciepła zaopatrywanego obszaru, tym niższe są koszty sieci zdalaczynnej rozprowadzającej ciepło w odniesieniu do dostarczanych ilości ciepła i tym bardziej korzystne są założenia ekonomicznego działania sieci zdalaczynnej. Jako miernik oceny przydatności ogrzewania zdalaczynnego służy zagęszczenie odbiorców ciepła lub krócej gęstość cieplna. Określa się w ten sposób sumę szczytowego zapotrzebowania ciepła wszystkich możliwych do przyłączenia budynków lub od- biorców danego obszaru, w odniesieniu do zaopatrywanej powierzchni. Gęstość tę wyraża się najczęściej w Gcal/km-h albo kcal/m-h. Przy projektowaniu ogrzewania zdalaczynnego zabudowanej dzielnicy miejskiej trzeba bardzo starannie ustalić zapotrzebowanie ciepła przewidywanych odbiorców. Dla przemysłowych użytkowników ciepła można ustalić zapotrzebowanie szczytowe, obliczając wydajność przyłączonych urządzeń albo wprowadzając współczynniki równoczesności poboru ciepła. W urządzeniach do przygotowywania ciepłej wody użytkowej należy wziąć za podstawę zapotrzebowanie ciepła w pierwszych godzinach nagrzewania zbiorników. Zapotrzebowanie ciepła ogrzewań centralnych należy ustalać na podstawie normy DIN 4701. Od normalnego zapotrzebowania ciepła należy odróżnić wymaganą przez odbiorcę wydajność szczytową miarodajną do obliczenia przyłączeń. Wydajność ta, wskutek przesunięcia w czasie zapotrzebowań szczytowych licznych urządzeń odbiorczych lub dzięki zastosowaniu urządzeń do ograniczenia wydajności, może być znacznie -mniejsza od teoretycznego zapotrzebowania ciepła, natomiast podczas nagrzewania zimnego jeszcze urządzenia może być ona większa. Jeśli zapotrzebowanie ciepła starego urządzenia ogrzewania przyłączanego do ogrzewania zdalaczynnego nie jest znane, należy wówczas ustalić istniejące powierzchnie grzejne i ich wydajność cieplną. Powierzchnia kotłów istniejących w wykonanym już urządzeniu umożliwia jedynie bardzo przybliżone oszacowanie zapotrzebowania ciepła i może prowadzić do zaprojektowania ogrzewania z dużym nadmiarem. Kotły te, bowiem mają często, poza dodatkowym zwiększeniem powierzchni na straty cieplne sieci, także i rezerwy powierzchni, stosowane z rozmaitych względów. Wstępne założenia projektowania muszą opierać się na danych doświadczalnych i obliczeniach przybliżonych. [hasła pokrewne: okna połaciowe wymiary, kotły sas opinie, okablowanie strukturalne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły sas opinie okablowanie strukturalne okna połaciowe wymiary