Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Określenie jednostkowego zapotrzebowania ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Najlepszym rozwiązaniem, w przypadku gdy znana jest kubatura budynku, jest określenie jednostkowego zapotrzebowania ciepła na 1 m objętości budynku. Dla nowoczesnych budynków o prostych formach można uzyskać w ten sposób wystarczająco dokładne wartości średnie. Budynek traci ciepło wyłącznie przez powierzchnię zewnętrzną. Jednostkowe zapotrzebowanie ciepła w danym klimacie zależy jedynie od wymiarów budynku, rodzaju wykonania i stosunku powierzchni okien do powierzchni ścian, jeżeli tylko współczynniki przenikania ciepła ścian zewnętrznych, sufitów i podłóg są zgodne z najmniejszymi wartościami wg normy DIN 4108 . Zgodność ta w większości przypadków występuje. Dla uwzględnienia usytuowania budynku, oddziaływania wiatrów i sposobu działania ogrzewania należy założyć pewne dodatki, które w tego rodzaju obliczeniach wstępnych można przyjąć ryczałtem dla całości budynku. Dodatek całkowity wynosi dla miejsca osłoniętego – co zachodzi najczęściej w śródmieściu i w okoli- cy bez silnych wiatrów: 15-:-20% dla rodzaju pracy I (z ograniczeniem w nocy) 25-:-30% dla rodzaju pracy II (z 10-godzinną przerwą) W ten sposób można z przedłożonego planu zabudowań oszacować z do- stateczną dokładnością zapotrzebowanie ciepła nowozabudowanej dzielnicy. Dopuszczalne wysokości budynków i gęstość zabudowy (to jest stosunek powierzchni zabudowanej do całkowitej powierzchni dzielnicy) – ustala się z zasady w ramach ogólnego planowania urbanistycznego. Nie dopuszcza się obecnie do gęstości zabudowy rzędu 50-:-60%, co można spotkać w śródmieściach dużych miast budowanych dawniej. Pewne wyrównanie pod względem gęstości ciepła następuje przez zwiększenie wysokości za budowań. W przypadku jednostkowego zapotrzebowania ciepła 20 kcal/m-h można osiągnąć gęstość cieplną równą 80 kcal/m-h zarówno dla gęstości zabudowy 40% jak i 20%. W pierwszym przypadku należy zatem stosować wysokość zabudowy 10 m, zaś w drugim 20 m. Uwzględniając mniejsze koszty przyłączeń i konserwacji przy zaopatrywaniu w ciepło niewielu dużych budynków niż przy zaopatrzeniu wielu małych budynków widać, że nowe kierunki budownictwa miejskiego sprzyjają systemowi ogrzewania zdalaczynnego. Dalsze omówienie bardziej wyjaśnia tę sprawę. Zagęszczenie odbiorców ciepła stwarza pierwszy czynnik opłacalności ogrzewania zdalaczynnego w mieście, ale jedynie w przypadku równomiernej zabudowy i odpowiednio silnie rozgałęzionej sieci rur. Jeżeli trzeba zaopatrzyć nielicznych dużych odbiorców ciepła, wówczas rozgałęziony charakter sieci zmienia się na liniowy. Zamiast czynnika odniesionego do powierzchni występuje wielkość dotycząca długości, czyli liniowa gęstość cieplna w kcal/rnh; wyraża ono zapotrzebowanie ciepła na 1 m długości przewodu. Koszty sieci ogrzewania zdalaczynnego w zabudowaniach szeregowych, wg przykładu podanego na rys. 4-55, są stosunkowo niskie nawet dla tak rozrzuconej zabudowy . [przypisy: olx ropczyce, tynk żywiczny cena, blachodachówka modułowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka modułowa olx ropczyce tynk żywiczny cena