Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Mieszanie pneumatyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W zakładach nowo budowanych urządzeń do mechanicznego mieszania mączki już się nie instaluje. Mieszanie pneumatyczne polega na wprowadzaniu sprężonego powietrza przez dysze od dna zbiornika napełnionego mączką. Powietrze pod ciśnieniem 3 –:- 6 at. przechodzi przez cały słup mączki i miesza ją. Pod działaniem powietrza w mączce zachodzi zjawisko napowietrzenia, czyli aeracji. Napowietrzona mączka nabiera ruchliwości cieczy i łatwo spływa pod własnym ciężarem. Dno zbiornika jest przeważnie pochyłe, otwór wylotowy znajduje się u dołu zbiornika, blisko dna. Zaletą mieszania pneumatycznego jest, że nie powstają w zbiornikach martwe przestrzenie i materiał nie zawiesza się na ścianach. Stroną ujemną tego rodzaju mieszania jest jednak częste zatykanie się dysz, powstawanie dużych ilości pyłu i znaczne zużycie sprężonego powietrza. W nowoczesnych urządzeniach wyżej wymienione wady są już usunięte dzięki zastąpieniu dysz przez ; płytki napowietrzające (aeracyjne). Są to porowate płytki ceramiczne umieszczone w metalowej obudowie. Pomiędzy płytkę i obudowę wprowadza się pod ciśnieniem powietrze, które przedostając się przez drobne pory płytki, tworzy bardzo wiele małych strumieni powietrza, napowietrzających bardzo równomiernie mączkę surowcową. [patrz też: tynk żywiczny cena za m2, drzwi drewniane cena, przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi drewniane cena przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat tynk żywiczny cena za m2