Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Kocioł z przestrzenią parową

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Specjalny zbiornik ciśnieniowy jest zbędny jeśli kocioł ma przestrzeń parową. Określone przez temperaturę wody ciśnienie pary w kotle (albo w kaskadowym podgrzewaczu bezpośrednim) wywiera w tym miejscu określone ciśnienie na siec wody gorącej. Ciśnienie działające na wodę zmniejsza się jednak z chwilą, gdy woda opuści kocioł. Zachodzi to bądź wskutek zmniejszenia ciśnienia statycznego, dzięki prowadzeniu pod górę przewodu zasilania, bądź też wskutek spadku ciśnienia całkowitego wywołanego przez opór przewodów. Wprawdzie woda ochładza się wzdłuż przewodów, jednak prawie nigdy nie wyrównuje to strat ciśnienia. Ciśnienie w przewodzie staje się niższe od ciśnienia nasycenia odpowiadającego temperaturze wody. Rezultatem tego jest powstawanie pary w sieci. Trudności tych można uniknąć przez domieszanie do wody zasilającej (przy jej wylocie z kotła lub z podgrzewacza) części- zimniejszej wody powrotne. Bardziej skuteczne jest dodawanie zimniejszej wody wprost do rury odprowadzającej, a więc jeszcze w samym kotle. Jeżeli ciśnienie w kotle ze zbiornikiem ciśnieniowym z poduszką gazową wzrasta powyżej ciśnienia nasycenia wody kotłowej, to temperatura wody kotłowej przy wylocie z kotła spada poniżej temperatury nasycenia. Z przestrzenią parową umieszcza się z za- sady pompy tłoczące na przewodzie zasilającym. Stosuje się to dla uzyskania pewności, że nawet we wznoszących się przewodach zasilających, w rozległych sieciach i przy małych różnicach temperatur wody zasilającej i powrotnej wymagane ciśnienie istnieć będzie we wszystkich punktach sieci. W najbardziej narażonych przewodach sieci zasilających podnosi się przez to ciśnienie o prawie całą wysokość podnoszenia pompy. Nie można w tym przypadku pominąć wspomnianego mieszania wody powrotnej w kotle lub bezpośrednio za nim, aby w razie uszkodzenia pompy nie wystąpiło powstawanie pary w częściach przewodu zasilającego. [hasła pokrewne: olx ropczyce, tynk żywiczny cena, blachodachówka modułowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka modułowa olx ropczyce tynk żywiczny cena