Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Glównymi skladnikami popiolu sa tlenki krzemu

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Głównymi składnikami popiołu są tlenki krzemu, żelaza, glinu, wapnia, magnezu i siarki oraz alkalia. Zjawisko palenia się paliwa jest procesem bardzo skomplikowanym, do dziś ostatecznie nie wyjaśnionym. Bardzo ogólnie można proces ten przedstawić za pomocą następujących reakcji chemicznych C -I- O2 -+ CO2 2Hz + O2 -+ 2H20 S + 02 -+ 2S02 Powyższe reakcje są egzotermiczne, 10 znaczy, że w czasie ich trwania wydziela się ciepło. Przez spalanie 1 kg węgla (C) otrzymuje się 8100 kcal, 1 kg wodom (H) – 33 990 kcal, a 1 kg siarki (S) – 2 200 kcal. W wypadku zbyt małego doprowadzenia powietrza do paliwa część węgla (C) spala się tylko do tlenku węgla (CO). Reakcja ta zachodzi według równania 2C + O2 -+ 2CO Ciepło wydzielone w czasie tej reakcji wynosi 2400 kcal/kg, jest więc. znacznie mniejsze niż ciepło spalania węgla (C) na dwutlenek węgła. Jeżeli tlenek węgla, który jest gazem palnym, nie spali się w palenisku, lecz ujdzie z gazami wylotowymi, to jego ciepło spalania jest dla całkowitego procesu spalania paliwa stracone. Jak widać z powyższego, palnymi składnikami paliwa są części organiczne i siarka. Im więcej substancji organicznej zawiera paliwo; tym bardziej ; przydatne jest do celów przemysłowych. Siarka, mimo że jest materiałem palnym, stanowi w paliwie składnik niepożądany, ponieważ wydzielający się w czasie jej paleniu dwutlenek siarki (S02) działa niszcząco na części metalowe pieca i zatruwa atmosferę. Balastem w paliwie są popiół i wilgoć. Przy ogrzewaniu bez dostępu powietrza paliwo rozkłada się na gazy zawierające części lotne i parę wodną, oraz na części stałe, składające się z koksu i popiołu. Węgle pochodzące z wcześniejszych epok geologicznych, tzw. węgle starsze, zawierają więcej pierwiastka węgla (C) i wydzielają mniej części lotnych niż węgle z późniejszych okresów geologicznych, zawierające mniej węgla, a więcej wodoru, tlenu i azotu. Paliwo z punktu widzenia przydatności do celów przemysłowych ocenia się w zależności od jego ciepła spalania. Ciepło spalania jest to ilość ciepła uzyskana przez spalenie 1 kg paliwa, przy czym woda zawarta w gazach spalinowych znajduje się w stanie ciekłym: Ciepło spalania wyraża się w kcal/kg paliwa. W warunkach fabrycznych uchodzące gazy spalinowe zawsze mają temperaturę wyższą niż 100°C, wobec czego zawarta w nich woda znajduje się w stanie pary. Praktycznie więc ilość ciepła uzyskana przez spalenie paliwa, czyli jego wartość opałowa, jest mniejsza niż ciepło spalanie tego paliwa. Wartość opałowa paliwa jest to więc ilość ciepła uzyskana przez spalane 1 kg paliwa, przy azym woda zawarta w gazach spalinowych znajduje się w stanie pary. Wartość opałową wyraża się również w kcal/kg paliwa. Różne paliwa mają rożne wartości opałowe, np. wartość opałowa węgla kamiennego wynosi 5 200-t 300 kcal/kg, koksu 6 000-7 000 kcal/kg. [przypisy: styrodur współczynnik przewodzenia ciepła, massage nuru, wentylacja z odzyskiem ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: massage nuru styrodur współczynnik przewodzenia ciepła wentylacja z odzyskiem ciepła