Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

CHARAKTERYSTYKI ZUŻYCIA CIEPŁA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Dzienny lub roczny przebieg poboru ciepła z grzejnej sieci zdalaczynnej zależy w przypadku odbiorców przemysłowych od rodzaju i obciążenia urządzeń użytkujących ciepło i rodzaju ich pracy. W ogrzewaniach budynków dochodzą ponadto czynniki meteorologiczne, rodzaj budynku i systemu ogrzewania. Na dobowy przebieg poboru ciepła ma wpływ przede wszystkim rodzaj pracy instalacji ogrzewania. Wynika to ze sposobu wykorzystania budynku oraz z istniejącego rodzaju ogrzewania i temperatury zewnętrznej. Rzadko zdarza się, aby ogrzewanie było równomiernie czynne w dzień i w nocy; najczęściej w czasie przerw użytkowania budynku silnie ograni- cza się wydajność ogrzewania lub wyłącza się je całkowicie. Przerywany cykl pracy stosuje się w instalacjach ogrzewania o niewielkiej pojemności cieplnej, a więc w przypadku ogrzewania parowego lub powietrznego, natomiast w ogrzewaniach wodą ciepłą stosuje się pracę ciągłą. Ogrzewania zdalaczynne, do których dołącza się budynki o najróżniej- szych formach i o rozmaitych rodzajach ogrzewania, mają dzięki temu charakterystyki obciążenia będące wynikiem różnorodnych zależności. Większą rolę niż dzienny przebieg temperatury zewnętrznej odgrywa tu obciążenie instalacji ogrzewczej określone średnią temperaturą dnia. Równocześnie z obciążeniem wzrasta czas pracy w urządzeniach ogrze- wania parowego i powietrznego i wartość wydajności w ogrzewaniach wodnych. Jako przykłady podano charakterystyki obciążenia dobowego dwóch zakładów ogrzewania zdalaczynnego przy rozmaitych. temperaturach otoczenia. Dla wodnej sieci ogrzewczej charakter krzywej obciążenia zostaje utrzymany nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych, jeśli tylko zachowa się ten sam sposób działania pojedynczych ogrzewań. (Rozliczenie z odbiorcami odbywa się tu wyłącznie wg zużycia ciepła, a więc na podstawie taryfy roboczej bez ograniczania wielkości poboru). Centralny system regulacji wydajności przez zmianę temperatury zasilania umożliwia rownomierny wzrost oddawania ciepła powierzchni grzejnych wraz z obniżaniem się temperatury zewnętrznej. Wyraźne szczyty podczas nagrzewania świadczą o tym, że ze względu na ograniczony pobór ciepła w czasie nocy, budynek i instalacja ogrzewcza są rano silnie oziębione. [więcej w: okna połaciowe wymiary, kotły sas opinie, okablowanie strukturalne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły sas opinie okablowanie strukturalne okna połaciowe wymiary