Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

Brykietowanie maczki surowcowej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Brykietowanie mączki surowcowej. Gdy klinkier cementowy wypalony jest w piecu szybowym, mączkę surowcową, po korekcji i wymieszaniu, trzeba zbrykietować. czyli sprasować na odpowiednie kształtki. Brykietowanie jest potrzebne dla stworzenia w piecu tak zwanego żywego przekroju, to znaczy pewnej wolnej przestrzeni między brykietami, która umożliwia ruch strumienia gazu. Przed brykietowaniem mieszaninę surowcową miesza się w mieszadła na sucho z koksem rozdrobnionym do wielkości ziaren najwyżej 7 mm, a następnie dodaje wody w . ilości 7 –:– 12% i miesza dokładnie, dopóki mieszanina nie nabierze konsystencji wilgotnej ziemi. Dodatek wody zależy od plastyczności surowca. Surowce bardziej plastyczne wymagają mniej wody. Masa musi być p1astyczna, wrzucane bowiem do pieca kształtki nie powinny się kruszyć ani rozpadać. W przemyśle cementowym do brykietowania mączki surowcowej używa się różnego rodzaju urządzeń. Najczęściej stosowane są zwykłe prasy różnych typów, jak udarowe, dźwigniowe, obrotowe lub mimośrodowe. Otrzymane kształtki mają postać prostopadłościanów o wymiarach zbliżonych do wymiarów cegły normalnej lub też postać walców. Prasy tego rodzaju ustawia się na górnym podeście pieców; uformowane kształtki podają do pieca przenośniki taśmowe. [patrz też: styrodur współczynnik przewodzenia ciepła, massage nuru, wentylacja z odzyskiem ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: massage nuru styrodur współczynnik przewodzenia ciepła wentylacja z odzyskiem ciepła