Szafy aktowe i warsztatowe
Just another WordPress site

AKUMULOWANIE CIEPŁA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Budynki oziębione w nocy wymagają do nagrzania ich w godzinach rannych szczególnie dużych ilości ciepła. Stosowanie zasobników ciepła pozwala skrócić czas nagrzewania i uniknąć w tym okresie przeciążenia kotłów. Zasobniki ciepła umieszcza się najczęściej w centrali, a rzadziej u odbiorców ogrzewania zdalaczynnego. Jedynie w zaopatrzeniu w ciepłą wodę użytkową stosuje się zbiorniki miejscowe. W urządzeniach ogrzewczych zamkniętych, zbiorniki ciśnieniowe są niezbędne do akumulowania ciepła. Sposób działania i systemy łączenia ciśnieniowych zasobników ciepła objaśniono już uprzednio. W systemach z otwartym naczyniem wzbiorczym można użyć zbiorników bezciśnieniowych, o ile tylko poziom wody tych zbiorników leży na tej samej wysokości co poziom wody naczynia wzbiorczego . Najczęściej takie zasobniki ciepła przyjmują także funkcje naczynia wzbiorczego. W miejskich sieciach ciepłowniczych pojemność tych zasobników dochodzi do 2500 m. Zbiornik o dużej pojemności b jest połączony równolegle z wymiennikiem ciepła a. Podczas napełniania zasobnika ciepła uruchamia się specjalną pomp d, która doprowadza wodę ogrzaną w wymienniku ciepła do górnej części zbiornika i taką samą ilość zimniejszej wody wypompowuje z dolnej części zbiornika. Proces ten może przebiegać niezależnie od krążenia wody grzejnej, podtrzymywany przez pompę obiegową c. Oba strumienie wody spotykają się jedynie w wymienniku ciepła. Zbiornik w czasie ładowania napełnia się ogrzaną wodą powoli, wskutek czego strefa granicz- na między zimną a ciepłą wodą przesuwa się coraz niżej. W zbiornikach o dużym przekroju, mieszanie wody w warstwie granicznej zachodzi w stopniu bardzo nieznacznym. Zbiorniki ładuje się w okresie małego za- potrzebowania ciepła (godziny nocne) albo w czasie nadmiaru ciepła grzejnego (nadmiar pary odlotowej w elektrociepłowniach), a opróżnia się je w czasie dużego zapotrzebowania ciepła. W czasie ładowania może być wyłączone całkowicie ogrzewanie zdalaczynne. Dla rozładowania zasobnika (zamykając zawór f) wtłacza się częściowo tub całkowicie wodę powrotną z ogrzewania do dolnej części zasobnika i pobiera się wodę o wyższej temperaturze z górnej części zasobnika przez przewód e, omijający pompę zasilającą zbiornik. Pojemność cieplna takiego zbiornika jest szczególnie duża właśnie w ogrzewaniach wodnych, ponie- waż woda grzejna powraca w początkowym okresie nagrzewania silnie ochłodzona i wskutek tego można wykorzystać przy gromadzeniu nie tylko normalną różnicę temperatur zasilanie – powrót, lecz wartość znacznie wyższą. Wspomniany wyżej zbiornik o pojemności 2500 m może (przy wykorzystaniu spadku temperatur 90+40°C) gromadzić i oddać w krótkim czasie ilość ciepła równą 2500•(90 – 40)•1000 = 125.106 kcal W ten sposób za pomocą prostych środków technicznych można zrównoważyć duże nawet różnice w wielkości i przebiegu szczytów zapotrzebowania ciepła i energii elektrycznej, o ile tylko używa się ciepła w postaci wody grzejnej i użytkowej o względnie niskich temperaturach. [patrz też: tynk żywiczny cena za m2, drzwi drewniane cena, przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi drewniane cena przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat tynk żywiczny cena za m2